Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.491
soldaten hem naar den binnenhof van den Tower, waar zij
hem onthoofden. De ambtgenooten van Hastings werden in
de gevangenis geworpen, en nu meende Eichard geen tegen-
stand meer te duchten te hebben, als hij de kroon voor zich
behield. Aanvankelijk maakte hij een goeden indruk, daar hij
allerlei maatregelen nam in 't belang van den handel en eene
goede rechtspraak. Toen echter Eduard V en zijn jonger
broertje, die beiden in den Tower bewaakt werden, plotse-
ling het leven hadden verloren, naar men verzekerde, doordien
zij op last van hun oom Eichard vermoord waren, ging er
uit de gansche natie een kreet van verontwaardiging tegen
hem op. Men verhaalde, dat hij hen onder kussens had
laten smoren.
Hendrik Tudor, de eenig overgebleven afstammeling uit
het huis Lancaster, die in Frankrijk in ballingschap leefde,
meende, dat thans voor hem de kans schoon was om zich
van den troon meester te maken. Om de beide huizen met
elkander te verzoenen , vraagde hij Elizabeth van York, de
oudste dochter van Eduard IV, ten huwelijk, en toen hij
daarop, in spijt van Eichard's waakzaamheid, te Milford in
het Z. van Wales was geland, sloten vele Engelschen zich
bij hem aan. Te Bosworth in Leicëstershire , ontmoette hij
Eichard met diens leger. Eer de slag een aanvang nam, werd
Eichard door eene legerafdeeling onder lord Stanley verlaten,
en door eene tweede onder den graaf van Northumberland,
toen de strijd was aangevangen. Nu wierp zich Eichard met
den kreet „Verraad!" in een dichten drom vijanden. In zijne
wanhoop had hij de Lancastersche banier reeds ter aarde ge-
worpen , en trachtte hij zich met het zwaard een weg te ba-
nen om zijn tegenstander te bereiken, toen hij voor de over-
macht moest bukken en doodelijk gewond nederstortte. De
gouden kroon, die hij had gedragen, werd, toen het gevecht
geëindigd was, den overwinnaar opgezet.
Hendrik VII maakte door zijn huwelijk met Elizabeth een
einde aan den oorlog der Eoode en Witte Eoos, en volgde