Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.488
vader den mijnen bij St. Albans heeft gedood, zoo dood ik
u," en stak hem bij die woorden zijn dolk in de borst.
Nu trokken de overwinnaars op Londen aan. Warwick,
die in Kent troepen had verzameld, trachtte hen tegen te
houden , doch na een verwoed gevecht zag hij zich genood-
zaakt van de duisternis van den nacht gebruik te maken om
terug te trekken. In plaats van hun tocht naar Londen
voort te zetten, talmden de Lancastersche troepen om een
groot aantal tegenstanders ter dood te brengen. Eduard, de
oudste zoon van den onthoofden hertog van Yonk, slaagde er
daardoor in, zich door eene afdeeling Lancastersche troepen
heen te slaan en Londen te bereiken, waar hij met den
kreet „Leve koning Eduard!" werd ontvangen. Toen het le-
ger der Roode Roos de tijding hiervan ontving, begaf het
zich terug naar het Noorden. Eduard IV had spoedig troe-
pen bijeengebracht en trok daarmede zijne tegenstanders
achterna. Beide legers telden ieder ongeveer 60,000 man.
Bij het aanbreken van den dag viel Eduard onder eene zware
sneeuwbui den vijand bij Towton aan. Gedurende zes uren
werd er met de meeste hardnekkigheid en verbittering ge-
vochten. Men gaf geene genade. Op een beslissend oogen-
blik zag Warwick, dat zijne manschappen begonnen te dein-
zen. Hij reed vóór hen, steeg van zijn paard, doorstak het
en zwoer bij het kruis van zijn zwaard, dat hij zou over-
winnen of sterven. Eindelijk begonnen de Lancastersche troe-
pen langzaam te wijken. Toen zij bemerkten, dat zij eene
rivier achter den rug hadden, sloegen zij op de vlucht. Woe-
dend zett'en de Yorksche krijgslieden hen achterna en den
ganschen nacht duurde het bloedbad. Reeds was een groot
aantal edelen in den slag geneuveld, en nu werden nog alle
gevangenen, die tot den adel behoorden, onthoofd en hunne
goederen verbeurdverklaard. Warwick ging voort de tegenpartij
te vervolgen en nam weldra Hendrik VI gevangen, die in
den Tower te Londen werd opgesloten.
Langzamerhand geraakte Eduard IV in onmin met War-