Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.487
begon de strijd tusschen de haizen van York en Lancaster.
De aanhangers van York namen eene witte., die van Lan-
caster eene roode roos tot onderscheidingsteeken.
Alle pogingen van Hendrik VI om de zaak in dpr minne
te schikken waren vruchteloos. Hij moest met een leger tegen
den hertog van York optrekken, die, gesteund door den mach-
tigen graaf van Salisbury en diens zoon Richard, graaf van
Warwick, bij St. Albans, ten N. van Londen, eene overwin-
ning op hem behaalde en hem gevangen nam. York en zijne
vrienden verklaarden, dat zij getrouwe onderdanen des konings
waren, maar namen nu de leiding der regeering in handen.
Hendrik VI, die somtijds zoo stompzinnig was, dat hij in
't geheel niet kon regeeren, bezat de kracht niet om een
einde aan het woelen der partijschappen te maken en zijn
land rust te schenken. Daarom waren Londen en de groote
koopsteden, evenals het nijvere Kent, steeds op de hand van
York. Deze verzocht het parlement, zijne rechten op den
troon te erkennen. De leden van het Hooger Huis ontvin-
gen het verzoek met weerzin en verklaarden, niet te willen
medewerken om Hendrik VI af te zetten, dewijl zij hem
trouw hadden gezworen. Aangezien zij dit echter niet had-
den gedaan aan diens jeugdigen zoon, verklaarden zij zich
bereid den hertog van York na Hendrik's dood tot koning
te erkennen.
Deze stap van den hertog van York had de partij van
Lancaster zoo ontstemd, dat zij twee legers op de been
bracht: een in 't Koorden onder Lord Clifford, een in
't Westen onder den hertog van Sommerset. York trok met
eene onvoldoende strijdmacht tegen Clifford op en werd bij
Wakefield geslagen en met zijn zoontje Edmund gevangen
genomen. Clifford liet hem onmiddellijk terechtstellen en,
naar men verhaalt, zijn hoofd, tot spot met eene papieren
kroon getooid, op de muren van York op een staak steken.
Edmund, nog een knaap, viel Clifford te voet en smeekte
om genade, maar de woesteling voegde hem toe: //Gelijk uw