Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.475
lern Montägue op zekeren nacht een aantal gewapenden in
't kasteel, aan wier hoofd Eduard III zich naar het slaap-
vertrek van Mortimer begaf. Twee ridders, die de gewapen-
den wilden tegenhouden, werden terstond geveld. De koningin,
door dien strijd gewekt en onmiddellijk onraad vermoedende,
kwam uit haar vertrek, en ziende wat er gaande was, smeekte
zij haar zoon. Mortimer te sparen. Eduard III willigde haar
verzoek echter niet in. Mortimer werd gegrepen, naar den
Tower te Londen gevoerd en door een gerechtshof van pairs
wegens hoogverraad ter dood veroordeeld, welk vonnis onmid-
dellijk daarop werd voltrokken. Isabella werd door haar zoon
naar een landgoed verbannen, waar hij haar jaarlijks eens
bezocht.
Behalve in Erankrijk en Vlaanderen voerde Eduard III oor-
log met de Schotten, die hij weder onder zijne heerschappij
zocht te brengen, en met de Ieren, die tegen hem waren
opgestaan, doch na een vreeselijk bloedbad onderworpen
werden.
Eduard III stichtte de later zoo beroemd geworden Orde
van den Kouseband. Om in zijn oorlog tegen Erankrijk de
beste strijders uit Europa op zijne hand te krijgen, kwam hij
op het denkbeeld de ronde tafel van koning Arthur te doen
herleven. Op Nieuwjaarsdag van 1344 vaardigde hij brieven
van vrijgeleide uit voor alle buitenlandsche ridders, die deel
wilden nemen aan het tournooi, dat hij voornemens was te
doen houden. Het had plaats in April en de ridders werden
aan eene ronde tafel van 60 M. middellijn in 't kasteel Wind-
sor op 's konings kosten onthaald. Nadat hij Calais had ver-
overd, stichtte hij eene ridderorde, welke aanvankelijk genoemd
werd naar den beschermheilige van Engeland, St. Joris, die
als martelaar onder de regeering van Diocletiaan is onthoofd.
De ridders der orde dragen aan een blauw lint een gouden
beeld van St. Joris, die als ridder een draak doorsteekt. Onder
de regeering van Eduard IV kreeg de orde den naam van die
van den Kouseband en sedert dragen de ridders nog een blauw