Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.474
Nog eer zij Grenada verlieten, teekenden zij het besluit,
waarbij de Joden uit Spanje werden verdreven.
Tien jaren later bevalen Ferdinand en Isabella aan de
Mooren, in strijd met de belofte bij de overgave van Grenada
gegeven, zich binnen drie maanden tot Christenen te laten
doopen of anders den Spaanschen bodem te' verlaten. Evenals
den Joden werd hun vergund, hunne bezittingen te verkoo-
pen en de opbrengst ervan in wissels of koopwaren, maar
niet in goud of zilver mede te nemen.
Het verdrijven der Joden en Mooren beroofde Spanje van
honderd duizenden zijner bekwaamste handwerkslieden, han-
delaars en geleerden.
Engeland van 1327 tot 1509.
Toen Eduard II vermoord was, volgde hem zijn veertien-
jarige zoon Eduard III op. Isabella, de moeder van den
jeugdigen vorst, en haar gunsteling Mortimer namen het
regentschap waar en maakten zich alom gehaat. Toen Eduard
III den leeftijd van achttien jaar had bereikt, besloot hij
zelf de teugels der regeering in handen te nemen, maar daar-
toe moest hij zich van den persoon van Mortimer meester
maken. Ter bijwoning van eene vergadering van het parle-
ment, dat te Nottingham was bijeengeroepen, begaf Eduard III
zich met zijne moeder en Mortimer derwaarts. De vorstelijke
personen namen hun intrek in het kasteel, en Mortimer, die
steeds tegen zijne vele vijanden onder den adel op zijne hoede
moest zijn, liet de toegangen door krijgsvolk, waarop hij
vertrouwen kon, bewaken. Nadat Eduard III van den slot-
voogd had vernomen, dat er een onderaardsche gang was,
die uit het kasteel naar den voet van de rots, waarop het
gebouwd was, leidde, en dat deze niet werd bewaakt, begreep
hij dat de kans schoon voor hem was om zich van den
gehaten Mortimer te ontslaan. Door dezen gang bracht Wil-