Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.467
Ferdinand en Isabella.
Tegen het einde der vijftiende eeuw bestond het Pyrenee-
sche schiereiland uit de Christenrijken Portugal, Arragon en
Castilië en het kleine Moorsche rijk van Grenada. Door het
huwelijk van Ferdinand, den koning van Arragon, en Isabella,
de koningin van Castilië, werd de grond gelegd van de ver-
eeniging hunner staten tot het koninkrijk Spanje. Ofschoon
Ferdinand en Isabella ieder over hun eigen rijk regeerden,
handelden zij in alles met de meest mogelijke eenheid, dewijl
de koningin, die haar gemaal innig liefhad, zich in de
regeeringszaken steeds naar dezen schikte.
Eer zij den troon had beklommen, was Spanje een gerui-
men tijd aan de grootste wanorde ten prooi geweest door
twisten over de erfopvolging.' De machtige edelen hadden
daarvan gebruik gemaakt om als roofridders in den omtrek
hunner kasteelen verwoestingen aan te richten. Het eerste
werk van Ferdinand en Isabella was, dit kwaad met kracht
te keer te gaan. Zij vaardigden gestrenge wetten tegen roof
en diefstal uit, en vonden in hun pogen steun bij de steden.
Eeeds sedert overoude tijden hadden de burgers van de ste-
den van Arragon zich verbonden eene jaarlijksche belasting
te betalen tot het onderhouden eener krijgsmacht, die de
veiligheid in de steden moest handhaven, en tot het bezol-
digen van rechters, die op staanden voet een vonnis velden
over gevangengenomen roovers. Deze krijgsmacht, Santa
Hermandad (Heilige Broederschap) genaamd, werd mede tot
de uitvoering van de koninklijke besluiten aangewezen en ook
in Castilië ingevoerd. Door dezen maatregel werd de adel
spoedig bedwongen, maar toen de rust hersteld was, begon-
nen de burgers der steden hunne bijdragen voor de Herman-
dad meer en meer in te krimpen, waardoor de rechtspraak en
het handhaven der veiligheid geheel in handen kwam van den
koning en de koningin. Om de macht des adels te fnuiken