Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.464
van de edelen en slaagde volkomen. Van nu af werd de
strijd tegen de Mooren in Afrika voortgezet, en onder Al-
fonsus V (t 1481), den kleinzoon van Johan I, veroverden
de Portugeezen het belangrijke Tanger en nog andere steden.
De Afrikaansche oorlogen werkten ertoe mede, bij de Por-
tugeezen het verlangen op te wekken, verder naar het Zuiden
door te dringen. Na de verovering van Ceoeta wist Hendrik,
de derde zoon van koning Johan I, den lust tot ontdekkings-
tochten ter zee op te wekken. Hij kreeg hierom den bijnaam
van Zeevaarder, ofschoon hij in persoon nooit aan een ont-
dekkingstocht heeft deelgenomen.
In 1419 voeren twee edellieden langs de Westkust van
Afrika op ontdekking uit. Volgens de gewoonte der voor-
zichtige Portugeesche zeevaarders zorgden zij, de kust niet
uit het oog te verliezen. Maar een storm dreef hen tot hunne
groote ontsteltenis ver de zee in en deed hen een eiland nade-
ren, dat reeds vroeger door Italianen ontdekt, en Porto Santo
genoemd was. De gelukkige uitkomst van den ondervonden
tegenspoed wakkerde den moed aan. In het volgende jaar
ontdekten zij het vruchtbare Madera, dat bij zeer helder
weer van het dorre Porto Santo zichtbaar is. De onmetelijke
bosschen, die Madera bedekten, gingen door een boschbrand,
welke, naar men zegt, negen jaren aanhield, verloren, maar on-
dertusschen liet de beleidvolle prins Hendrik voor de kolonisten,
die zich op de beide onbewoonde eilanden vestigden, wijnstokken
van Cyprus, suikerriet van Sicilië, alsmede zaden en tamme die-
ren uit Europa overbrengen. Op Madera slaagde alles zeer
goed, maar op Porto Santo vernielden de overgebrachte konij-
nen, die er zich zeer sterk vermenigvuldigden, de aanplantingen.
Dewijl de ondernemingen veel geld kostten en vooreerst
geen voordeel afwierpen, duurde het een geruimen tijd, eer
prins Hendrik een nieuwen tocht kon doen ondernemen.
Nadat de Azoren bezet waren, kwamen de Portugeezen ein-
delijk in 1434 voorbij kaap Bojador of Non, Dit was een
gewichtig feit, want wegens de branding, die hier ten gevolge