Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.461
bij hun gevoelen. Leden der Signoria zochten het verschil
uit den weg te ruimen. Alles te vergeefs. De Signoria moest
eindigen met de beiden orden te bevelen naar huis te gaan.
De Franciskanen konden onmiddellijk zonder gewapend ge-
leide naar hun klooster vertrekken, maar de Dominikanen
konden dit niet doen. Hun eisch om slechts met het crucifix
of met het sacrament in de hand door het vuur te gaan
werd door het volk als eene beleediging van het allerheiligste
opgenomen. Weldra won de meening veld, dat de geheele
vertooning op bedrog was aangelegd. De menigte, die met
opgewondenheid verlangd had, eene vuurproef te zien, nam
geene verontschuldiging aan. Zij werd verbitterd op de Domi-
nikanen , en Savonarola's tegenstanders putt'en daaruit nieu-
wen moed om aanslagen tegen hen te ondernemen. In het
San Marco klooster schreef men zich insgelijks de overwin-
ning toe en beweerde, dat de proef, waartoe de Dominikanen
bereid waren geweest, door de Franciskanen met opzet was
verhinderd.
Thans was het met den grooten invloed, dien Savonarola
in Florence had uitgeoefend, gedaan. Zijne vijanden kregen
de overhand, en hij werd overeenkomstig het verlangen van
paus Alexander VI met Domenico Pescia gevangengenomen,
op de pijnbank gebracht en levend verbrand (1498). Spoedig
daarop vestigde Pietro Dei Medici zich weder te Florence.
De eerste ontdekkingstochten der
Portugeezen.
Tijdens de kruistochten nam in Europa de behoefte aan
voortbrengselen uit Indië, zooals specerijen, reukwerk, kost-
bare houtsoorten, paarlen, diamanten enz. meer en meer toe.
Deze waren werden gedeeltelijk langs rivieren of met kara-
vanen naar de havens der Zwarte Zee vervoerd, van waar zij
door Venetiaansche en Genueesche schepen werden afgehaald.