Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.460
aan, de waarheid, van hetgeen Savonarola had geleerd, te
bewijzen met door het vuur -te loopen, zonder dat dit hem
zou verzengen. Daarentegen bood een Franciskaner monnik
aan met hem door het vuur te gaan; hij verklaarde, wel te
weten, dat hij met Domenico zou verbranden, doch dan zou
de onwaarheid van Savonarola's leer toch bewezen zijn. De
Florentijnen waren zeer verlangend dit Godsoordeel te aan-
schouwen. Wel drukten velen hunne bevreemding uit, dat
Savonarola, volgens wiens bewering God de waarheid zijner
woorden thans door een wonder zou bewijzen, zich zelf niet
aan de vuurproef onderwierp, maar de dweepzieke Domenïco
antwoordde hierop, dat Savonarola zich met grooter dingen
had bezig te houden.
Zaterdag vóór Palmzondag van het jaar 1497, op de zes-
tiende ure van den dag, zou de vuurproef plaats hebben.
De poorten der stad werden gesloten, opdat niemand zou
kunnen ontvluchten, de straten met krijgsvolk bezet om op-
schudding te keer te gaan, en maatregelen genomen om het
plein, waar de brandstapels waren opgericht, tusschen welker
vlammen Domenico en de Franciskaner monnik moesten door-
loopen, tegen te grooten aandrang van het volk te beveiligen.
Eerst verschenen de Franciskanen zonder eenige plechtigheid,
toen de Dominikanen, begeleid door een aantal hunner vrien-
den, en Latijnsche psalmen zingende.
Eensklaps kwam er iets tusschenbeide, waarop men niet had
gerekend. Toen Domenico gereed was door de vlammen te loo-
pen, eischten de Franciskanen, dat hij de hostie, die hij in de
hand hield, zou achterlaten, omdat de proef anders in plaats van
de waarheid van Savonarola's leer, de waarheid van het geheime-
nis, waarop het Christelijk geloof berust, aan het licht zou bren-
gen. Deze bewering werd door de Dominikanen heftig bestre-
den. Wat Savonarola ook aanvoerde, de Franciskanen bleven
1) In verscheidene oorden van Italië begon men deuren één uur vóór zonson-
dergang te tellen eo telde dan door tot vier en twintig.