Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.455
broeders op eene plaats te lokken, waar men hun gelijktij-
dig het leven kon benemen, besloot men de kerk tot het
volvoeren der misdaad te bezigen. De aartsbisschop van Piza,
die tot het complot behoorde, noodigde den kardinaal Eafaele
Riario uit, Elorence te bezoeken en daar de mis te lezen.
Men rekende erop, dat de beide Medici uit beleefdheid jegens
een zoo hooggeplaatst geestelijke de godsdienstoefening zouden
komen bijwonen. Nu namen Francesco Pazzi en Bernardo
Di Bandino op zich, Giuliano tijdens de mis te dooden, terwijl
men den condottiere Montesecco uitnoodigde, Lorenzo voor
zijne rekening te nemen. Montesecco, die anders voor geen
moord terugbeefde, weigerde echter er een in eene kerk te
plegen, en toen namen de priesters Maffei en Bagnani die
taak op zich. Toen de godsdienstoefening begon, wisten de
moordenaars zich achter hunne slachtoffers te plaatsen om hun
slag te slaan, wanneer allen nederknielden bij het opheffen
van het hoogwaardige. Op het afgesproken teeken werd Giu-
liano doodelijk getroffen. Mafl'ei wilde terzelfder tijd Lorenzo
doorsteken, maar daar hij minder geoefend was in het gebruik
der wapenen, greep hij, om zekerder te zijn van zijn stoot,
zijn slachtoffer eerst met de linkerhand bij den schouder.
Hierop wendde Lorenzo zich om, weerde met den linkerarm
den stoot af, die hem slechts licht wondde, en trok met de
rechterhand het zwaard, maar reeds werd hij door zijne vrien-
den omringd, die hem naar de sacristie geleidden.
In de kerk ontstond eene geweldige opschudding. Weldra
vernam het volk, dat men de Medici wilde vermoorden, en
alles stormde naar de sacristie om Lorenzo te beschermen.
Een jongeling smeekte Lorenzo, diens wond te mogen uit-
zuigen, daar hij vreesde, dat de dolk des priesters vergiftigd
was geweest.
Onmiddellijk velde de gonfaloniere over de saamgezworenen
het vonnis. De aartsbisschop van Pisa en diens broeder werden
uit de vensters van het paleis der Signoria opgehangen, terwijl
een. aantal andere samenzweerders uit eene bovenverdieping