Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.427
bekend. In 1424 ging hij naar Straatsburg, en toen hij zijn
vermogen grootendeels had opgeofferd aan het nemen van
proeven, sloot hij daar een contract met Andreas Dritzehn,
waarbij hij zich tegen eene geldelijke tegemoetkoming ver-
bond, zijne ,/geheime en wonderbare kunsten" ten voordeele van
dezen aan te wenden. In 1439, kort na het sluiten van het
contract, overleed Adreas Dritzehn, en geraakte Gutenberg met
diens broeder George in een proces, waarvan de stukken
schijnen te doelen op losse, van metaal gegoten letters. Het
proces viel ten nadeele van Gutenberg uit, en nadat hij al,
wat hij bezat, aan zijne verdere proefnemingen had besteed,
keerde hij naar Mainz terug, waar hij eene overeenkomst
sloot met den rijken goudsmid Johannes 1'aust. Het ligt in
den aard der zaak, dat wie het middel vond om boeken op
eene goedkoopere en vluggere manier dan door afschrijven te
vermenigvuldigen, goede zaken kon maken. Nu paste Guten-
berg de eigenlijke uitvinding der boekdrukkunst toe, welke in
de eerste plaats bestaat in het maken der matrijzen of vor-
men, die iustaatstellen in betrekkelijk korten tijd een zeer
groot aantal letters te gieten. Maar er bleven voor Gutenberg
nog gröote moeilijkheden te overwinnen, zooals het meest
geschikte mengsel van het metaal, waarvan hij dp letters goot,
de inrichting der drukpers en het vervaardigen van drukinkt.
Faust nam eerlang den schoonschrijver Peter Schöffer in zijn
dienst, die nog eenige verbeteringen wist aan te brengen en
met de dochter van Faust in 't huwelijk trad. Deze wenschte
nu van Gutenberg ontslagen te zijn en eischte in 1455 daarom
de voorgeschoten gelden op. Dewijl Gutenberg ze niet kon
betalen, werd de gansche drukkerij bij rechterlijk vonnis aan
Faust toegewezen, die haar nu verder onder zijn schoonzoon
liet werken. Later heeft Gutenberg met behulp van een ander
gegoed burger te Mainz eene nieuwe boekdrukkerij opgericht.
Dat Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden wordt
niet meer betwijfeld; maar of hij de eerste en de eenige uit-
vinder is, kan minder gemakkelijk worden uitgemaakt. Geheel