Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.414
der vorsten het gebied der steden, zoodat de ongelukkige
boeren vreeselijk te lijden hadden. Het Zwabische steden-
verbond bestreed voornamelijk graaf Eberhard van Wurtem-
berg, bijgenaamd den Grijner (Twistzoeker). Eeeds vroeger
hadden zij zijn zoon Ulrich bij Eeutlingen eene nederlaag
toegebracht, en daarover was Eberhard zoo vertoornd geweest,
dat hij, toen zijn zoon bij hem aan tafel wilde gaan zitten,
op de voor dezen bestemde plaats met zijn dolk het tafella-
ken doorsneed, ten teeken, dat hij hem onwaardig achtte
aan zijn disch plaats te nemen.
Het leger der steden deed een strooptocht op het Wur-
tembergsche gebied en sloeg het beleg voor het versterkte
kerkhof van het dorp Döffingen, waar de vervolgde boeren
hunne beste have hadden geborgen (1388). Onmiddellijk trok
Eberhard met zijn leger naar Döffingen, om de huurlingen
der steden te verdrijven. Onderweg kwam de ridder Wolf
Von Wunnenstein, met wien hij steeds in vijandschap leefde,
hem uit haat tegen de steden zijne diensten aanbieden, Eber-
hard sloeg echter het aanbod met verachting van de hand.
Toen Eberhard Döffingen had bereikt, verzocht hem zijn
zoon Ulrich den eersten aanval te mogen doen, ten einde
de eer, die hij door de nederlaag bij Eeutlingen had verlo-
ren, te herwinnen. Zijn vader stond hem het verzoek toe,
en weldra was de strijd in vollen gang. Eensklaps bracht
men Eberhard de tijding, dat zijn zoon was gesneuveld, en
grommend gaf de woesteling ten antwoord, dat niemand zich
daaraan behoefde te storen, en allen maar als mannen moesten
vechten, In het heetst van het gevecht verliet de graaf van
Henneberg, die met zijne manschappen' bij de stedelingen
streed, maar door Eberhard voor 1000 Gld. was omgekocht,
het slagveld, en toen hierop de troepen der steden begonnen
te wankelen, viel Wolf met de zijnen, om zijn haat t^en
de stedelingen te koelen, hen op eigen gelegenheid aan. Dit
gaf eene beslissende wending aan den slag, Eberhard behaalde
eene schitterende overwinning. Toen hij het slagveld verliet