Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.383
van Anjou met den jeugdigen koning aan het hoofd van een
leger naar Rouaan. Ofschoon hij geen tegenstand ontmoette,
liet hij eene bres in de stadsmuur maken en trok door
deze de stad binnen. Hij liet de burgers hunne wapenen
uitleveren, de klokken, die het volk bijeen moesten roepen,
uit den toren nemen, en een aantal schuldigen en onschuldi-
gen ter dood brengen. Hierop trok hij naar Parijs, maar
dewijl hij voorzag, dat het lang zou duren, eer hij de stad
in zijne macht had, en hij naar Italië verlangde, om er
met behulp van de schatten, die hij in Frankrijk bijeen had
geschraapt, zijne aanspraken op het koninkrijk Napels te
doen gelden , kwam hij met de rijke burgers der stad over-
een, de burgerij vergiffenis te schenken tegen eene betrek-
kelijk geringe som gelds. Hij vertrok hierop naar Napels,
waar hij twee jaar later overleed.
Karei "VI, die nu de teugels van het bewind in handen
nam, kwam terstond onder den invloed van zijn oom, den
hertog van Bourgondië, die als gemaal van de dochter van
graaf Lodewijk van Vlaanderen, terstond den koning op-
zette om de Vlamingen, die nog steeds in opstand waren
tegen hun heer, ten onder te brengen.
Jacob Van Artevelde had zich door zijne willekeurige
handelingen in Gent zooveel tegenstanders op den hals ge-
haald , dat hij zich met behulp eener lijfwacht moest staande
houden, en toch kon hij hierdoor niet verhinderen, dat hij,
na negen jaren de leiding der zaken in handen te hebben gehad,
in zijne eigene woning werd vermoord (1345). Intusschen bleef
Gent aan het hoofd van het stedenverbond, en het aanzien en
de macht der stad namen zoozeer toe, dat zij legers aanwierf
om Holland, Brabant en Luik, alsmede de Vlaamsche steden,
die zich niet naar haar wil schikten, te bestrijden. In dezen
tijd gelukte het Filips van Artevelde, den zoon van den ver-
moorden Jacob, zich aan 't hoofd der Gentsche burgerij te
plaatsen.
Karei VI trok nu een groot leger bijeen, om de Vlaam-