Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.381
onder zijn bevel, dat hij het hoofd kon bieden aan den Fran-
schen koning, die tengevolge van deze zaak zijn getrouwen
connétable verloor.
Bertrand Du Guesclin had zich, als Bretagner, er sterk
tegen verklaard, het hertogdom aan de Fransche kroon te
hechten. Toch had hij Karei V, hoewel met tegenzin, be-
loofd, hem in de verovering van Bretagne bij te staan. Toen
nu een gunsteling des konings den connétable betichtte van
verstandhouding met Jean de Montfort, sloeg Karei V er
geloof aan. Bertrand Du Guesclin gevoelde zich hierdoor
zóó beleedigd, dat hij zijne hooge betrekking nederlegde en
besloot naar Spanje te gaan om daar zijne laatste levensdagen
door te brengen. Toen zag de koning zijne dwaling in; maar
Du Guesclin liet zich niet verbidden. Op zijne reis naar
Spanje riepen de bewoners van Le Puy, ten Z. W. van Lyon,
hem te hulp tegen eene bende huurlingen, die zich van een
naburig kasteel hadden meestergemaakt en van daar uit den
ganschen omtrek plunderden. De bejaarde veldoverste gaf
aan het verzoek gehoor en belegerde aan het hoofd der ge-
wapende burgers en boeren het roof kasteel. Nog had dit
zich niet overgegeven, toen de dood Bertrand Du Guesclin
overviel. Karei V liet zijn lijk naar St. Denis voeren, en
daar in den koninklijken grafkelder bijzetten.
Twee maanden later stierf Karei V (1380), tot opvolger
zijn twaalfjarigen zoon nalatende, die als Karei YI werd ge-
kroond. Reeds geruimen tijd vóór zijn overlijden had Karei
V de bepaling doen erkennen, dat de Fransche koningen op
hun veertiende jaar als meerderjarig zouden worden erkend,
en tevens had hij schikkingen getroffen voor het regentschap
en de voogdij, voor het geval, dat zijn zoon op onmondigen
leeftijd geroepen zou worden om hem op te volgen. De
broeders van Karei V namen na diens dood geen genoegen
met die schikkingen. Zij geraakten met elkander zoozeer in
twist, dat zij zich wapenden en gereed stonden elkander te
bevechten, toen zij nog in tijds overeenkwamen het parle-