Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.380
meester te maken. Toen Hendrik met dit doel de hulp van
Karei Y had ingeroepen, bewoog Bertrand Du Guesclin de
huurlingen, onder zijne aanvoering naar Spanje te trekken.
Peter de Wreede moest voor hem vluchten, en daarop werd
Hendrik Van Trastamara te Burgos tot koning gekroond.
Ondertusschen werd de Zwarte Prins, die Peter den Wree-
den te hulp kwam, zoo ziek, dat hij van de Pyreneën naar
Gascogne terug moest worden gevoerd, waar hij bleef kwijnen,
en dewijl Eduard UI reeds oud was geworden, meende Karei
V, dat thans het gunstige tijdstip was aangebroken om de
Engelsche bezittingen in Frankrijk te heroveren. Nadat hij
zich overtuigd had, dat de stenden des rijks hetzelfde wilden,
en dat Hendrik Van Trastamara hem met eene vloot zou bij-
staan, begon hij den oorlog.
De Engelschen leden spoedig een onherstelbaar verlies door
den dood van den Zwarten Prins, terwijl Bertrand Du Gues-
clin bijna altijd de overwinning behaalde en eene Castiliaansch-
Fransche vloot op het eiland Wight landde en eenige Engel-
sche plaatsen verbrandde. In 1377 stierf ook Eduard III, die
opgevolgd werd door zijn dertienjarigen kleinzoon Eichard II,
den zoon van den Zwarten Prins.
De hertog van Bretagne, Jean De Montfort, die openlijk
de zijde der Engelschen had gekozen, was door de Fransche
wapenen gedwongen geworden eene schuilplaats te zoeken in
Engeland. Nu wist Karei V te bewerken, dat hij door
de rechtbank der pairs van zijn leen vervallen werd ver-
klaard, met de bepaling dat Bretagne aan de Fransche kroon
zou komen. De baronnen en edelen van dat hertogdom
hadden het wel afgekeurd, dat Jean De Montfort den En-
gelschen koning ondersteunde, maar thans kwamen zij voor
zijne rechten op. De gansche bevolking sloot zich met dit
doel bij hen aan, omdat zij niet tot de kroonlanden wilde
behooren, die door veel zwaarder lasten werden gedrukt, dan
de landen der groote vazallen. Jean de Montfort kwam nu
uit Engeland terug en had weldra een zoo machtig leger