Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.379
den overwinnaar eene lans te breken, maar Bertrand, die
terstond zijn vader aan diens schild en wapenrusting had
erkend, liet, toen hij hem genaderd was, zijne lans zakken
en boog daarbij diep voorover op het paard, zoodat vader
en zoon elkander in ijlende vaart voorbijreden. Ieder dacht,
dat de onbekende dit had gedaan, omdat de heer Du Gues-
clin een grooten naam als ridder had.
Nu bood zich een derde kampvechter aan om de nederlaag
van den eersten te wreken, maar reeds bij den eersten keer,
dat de strijders op elkander aanreden, lichtte Bertrand zijne
tegenpartij uit den zadel. Eeeds had Bertrand veertien rid-
ders, zijn vader niet medegerekend, overwonnen, en nog wist
niemand, wie die uitstekende strijder was, want zijn vizier
was steeds gesloten gebleven. Geprikkeld door nieuwsgierig-
heid om den onbekende te leeren kennen, wordt er een al-
gemeen verzoek gericht tot een Normandisch ridder, die als
de behendigste strijder bekend stond, eene poging te wagen
om den geheimzinnige den helm van 't hoofd te stooten. De
Normandiër doet de uitdaging; Bertrand neemt haar aan, en
zijne tegenpartij heeft het geluk zijn doel te bereiken. Onbe-
schrijfelijk was de vreugde van den heer Du Guesclin, die
in den onbekenden uitstekenden ridder zijn achttienjarigen
zoon herkende. Onder algemeen gejuich werd de tournooi-
prijs toegekend aan Bertrand, die nu zijne heldenloopbaan
begon.
Nadat Bertrand de oproerige edelen aan Karei V had on-
derworpen, verklaarde hij zich bereid, zijn vaderland te ver-
lossen van de 15,000 afgedankte huurlingen, die steeds voort-
gingen door rooven in hun onderhoud te voorzien, zonder dat
de koning bij machte was, hen door geweld ten onder te
brengen.
Castilië werd in die dagen geregeerd door Peter den Wree-
den, die zich bij zijne onderdanen zoo gehaat had gemaakt,
dat zijn oudere, maar onwettige broeder, Hendrik Yan Tras-
tamara, de gelegenheid gunstig achtte, zich van den troon