Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.31
dige). Dien bijnaam ontving hij van zijn vader, en de dich-
ters, geleerden, kooplieden, landbouwers en handwerkslieden,
voor wie hij weldadig regeerde, billijkten dien, maar de
aanzienlijken, wier macht hij kon duchten, hadden van
zijne onrechtvaardige handelingen vreeselijk te lijden. Zijn
vizier behoorde tot het geslacht der Barmekieden, dat zich
voor het rijk zeer verdienstelijk maakte en daardoor spoedig
in aanzien klom. Dit maakte Haroen Arraschid wantrouwend.
Zonder geldige redenen liet hij zijn vizier onverwachts gevan-
gennemen en ombrengen, en daarna roeide hij de Barmekieden
en hunne aanhangers op onbarmhartige wijze uit.
Ofschoon Haroen Arraschid niet kon verhinderen, dat zich
Fez onder de Edrisieden, Tunis onder de Aglabieden en
Egypte onder de Toeloenieden van het rijk afscheurden, toonde
hij zich een groot krijgsheld. De Byzantijnsche keizer Ni-
kephöros, de opvolger van Irene, liet hem met zinspeling
op het schaakspel, dat uit Perzië bij de Byzantijnen bekend
was geraakt, door gezanten aanzeggen: //Irene beschouwde u
als een kasteel, zich zelve als een pion; deze kleinmoedige
vrouw vernederde zich tot het betalen eener schatting, ter-
wijl zij het dubbele van de barbaren had kunnen eischen.
Geef dus hetgeen gij onrechtmatig verkregen hebt terug, of
het zwaard zal beslissen." Hierop antwoordde Haroen Arra-
schid: //In den naam van den barmhartigen God! Haroen
Arraschid, de beheerscher der geloovigen, aan Nikephöros ,
den Byzantijnschen hond. Ik heb uw schrijven gelezen, o
zoon eener ongeloovige moeder! Mijn antwoord hierop zult
gij niet hooren , maar zien." En niet lang duurde het, of
Nikephöros zag, hoe zijne legers bij herhaling door den chalief
werden verslagen, en hij eindigen moest met voort te gaan
schatting te betalen.
De overlevering heeft de daden van Haroen Arraschid bo-
venmatig opgesierd, en hem als een der voortreffelijkste vorsten
afgeschilderd.