Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.867
om beter te kunnen ontkomen, en een enkel Engelschman
somtijds een aantal hunner te gelijk gevangen nam. Honder-
den Fransche edelen bedekten het slagveld met hunne lijken.
Onder de gevangenen behoorde koning Jan met zijn jongsten
zoon, Filips: zij hadden tot het laatste oogenblik moedig
gestreden. Zijn oudste zoon. Karei, had zich bij tijds door
de vlucht gered.
De Zwarte Prins behandelde koning Jan met de meeste
voorkomendheid, 's Avonds na den slag liet hij een groot
feestmaal voor hem aanrichten en bediende hem daarbij zelf
als page. Hij was niet te bewegen aan de tafel van een zoo
hooggeboren en dapper ridder plaats te nemen en verzekerde
zijn hoogen gevangene, dat ook zijn vader, Eduard, ridder-
lijkheid en ongeluk zou weten te eerbiedigen.
De gevangenschap van koning Jan had ten gevolge, dat
zijn negentienjarige zoon Karei, die het slagveld van Mauper-
tuis ontvlucht was, met het regentschap werd bekleed. Deze
sloot door bemiddeling van den paus een wapenstilstand voor
twee jaren met den Zwarten Prins, die daarop met zijn ge-
vangene naar Londen vertrok.
Tijdens het 'regentschap deden de burgers zich meer dan
ooit gelden. De vreeselijke slachting, die in de slagen bij
Crécy en Maupertuis onder de Fransche edelen was aange-
richt, had den adel geducht verzwakt, terwijl de regent en
alle ridders, die evenals hij door de vlucht hadden weten te
ontkomen, algemeen geminacht werden. Toen de regent de
stenden van Noord Frankrijk te Parijs bijeenriep, waren meer
dan de helft der leden afgevaardigden der steden, die ter-
stond aandrongen op het wegnemen hunner grieven. Karei,
wien het alleen te doen was geweest om geld van de sten-
den te verkrijgen, sloot spoedig de vergadering in de hoop
beter te zullen slagen, wanneer hij zich tot de afzonderlijke
gewesten wendde, terwijl hij zich vooreerst uit zijne gelde-
lijke verlegenheid zocht te redden, door geld van te gering
gehalte te laten slaan.