Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.359
verwante huis van Valois over. Om Johanna, de dochter
van Lodewijk X, tevreden te stellen, schonk hij haar het
koninkrijk Navarre. Nu verlangde Filips VI, dat Isabella
haar zoon Eduard III naar Frankrijk zou zenden om hem
hulde te- laten doen voor de bezittingen der Engelsche kroon
in Frankrijk, en dit had in 1339 werkelijk plaats. Gedu-
rende eenige jaren bleef de goede verstandhouding tusschen
de beide koningen bewaard, doch dewijl ieder hunner erop
uit was, zijne macht ten koste van den ander uit te breiden,
geraakten zij toch met elkander in oorlog.
De graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, had vroeger
de hulp van zijn leenheer Filips VI ingeroepen tegen zijne
oproerige onderdanen. De vrijheidlievende nazaten van de
Kerels van Vlaanderen hadden zoo weinig geaarzeld de macht
van Frankrijk te trotseeren, dat zij op de muren van Cassel
het beeld van een haan hadden geplaatst met het opschrift:
„Eer deze haan kan kraaien , zal geen Fransch vaan hier
waaien." Toch hadden zij voor de overmacht moeten bukken.
Graaf Lodewijk koos nu partij voor zijn leenheer in diens
strijd tegen Engeland, en dewijl Eduard III daarop den
uitvoer van wol naar Vlaanderen verbood, nam de verbittering
der Vlamingen tegen hun graaf zoo toe, dat zij onder de
leiding van Jacob Van Artevelde, een rijk brouwer te Gent,
in opstand kwamen en hem uit het land joegen. Vlaanderen,
dat nu eene stedenrepubliek werd, aan welker hoofd de stad
Gent stond, waar Jacob Van Artevelde een overwegenden
invloed uitoefende, sloot een verbond met Eduard III.
Om te verhinderen, dat deze vorst met een leger naar
Frankrijk overstak, huurde Filips VI van de Genueezen eene
oorlogsvloot, die, vereenigd met de zijne, in de haven van
Sluis voor anker kwam. Hier tastte Eduard III, wiens vloot
minder talrijk was, in 1340 den vijand aan. Er had een
zeeslag plaats, die voor den bloedigsten der Middeleeuwen
wordt gehouden. Eduard III behaalde eene schitterende
overwinning. Van de 200 vijandelijke schepen ontkwamen