Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.357
zelfden dag alle Tempeliers, die zich in Frankrijk bevonden,
gevangen nemen, en daarop werden zij voor het kettergericht
gedaagd. Door de afschuwelijkste martelingen werden de
Tempeliers gedwongen al den onzin, waarvan zij beschuldigd
werden, als waar te erkennen. Sommigen, voorziende, dat
zij tegen de pijnigingen niet bestand zouden zijn, bekenden
terstond, maar anderen, en daaronder zes en dertig van de
ridders, die zich te Parijs bevonden, hielden hunne onschuld
staande en stierven onder de ijselijke folteringen, die hun
werden aangedaan.
De paus trachtte zich tegen de schandelijke behandeling,
die den Tempeliers werd aangedaan, te verzetten, maar ein-
delijk zag hij zich door Filips IV gedwongen toe te geven,
en hief hij de orde op. Een groot aantal Tempeliers werden
als ketters verbrand en onder hen Jacques De Molav, die tot
zijn laatsten snik zijne onschuld bleef betuigen. Filips maakte
zich meester van de kostbaarheden en het geld der Tempe-
liers. Hunne onroerende goederen schonk hij, na ze met
schulden bezwaard te hebben, aan de orde der Johannieters.
Ook in de andere staten kwamen de bezittingen der opgeheven
orde aan die van St. Jan, maar in Portugal vormden de Tem-
peliers terstond eene andere orde, die van Christus, en behiel-
den zij hunne goederen.
Ook de edelen hadden van de willekeur van Filips den
Schoonen te lijden, daar hij zich niet ontzag telkens het
leenrecht te schenden. Door burgers in den adelstand te
verheffen, deed hij het voorkomen, alsof de voorrechten der
edelen slechts gunsten der koninklijke genade waren. Aan
verscheidene machtige vazallen wist hij de rechtspraak over
hunne onderhoorigen te ontnemen en diuvrdoor de rechterlijke
macht der kroon uit te breiden. Het door Filips II August
ingestelde hof der pairs veranderde hij daaiom in een hoogste
gerechtshof, waarbij men in hooger beroep kon komen, en
waarin hij rechtsgeleerden als leden benoemde, die er zulk
een invloed in kregen, dat de hooge edelen en geestelijken