Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.329
vaarders, die er zich bcTOnden, langs de ladder naar den
toren terug moesten keeren. Nu werd de valbrug nederge-
laten en daar de Mohammedanen de belegeraars niet meer
van boven konden bestoken, slaagden dezen erin, de bezet-
ting, onder belofte van lijfsbehoud, het kasteel te doen ont-
ruimen. Om de stad zelve aan te vallen werden twee schip-
bruggen over den Nijl geslagen, maar de kruisvaarders maak-
ten zich eerst na een beleg van zeventien maanden van haar
meester, nadat de 80,000 inwoners door honger en pest tot
3,000, meerendeels zieken, waren weggesmolten (1219). Een
vreeselijk schouwspel vertoonde zich aan de blikken der
kruisvaarders, toen zij de stad binnen drongen. De straten
lagen vol onbegraven lijken, aan welke de honden hun hon-
ger stilden; in de huizen trof men naast lijken, die reeds
tot ontbinding waren overgegaan, hulpelooze zieken aan;
allerwegen was de lucht verpest. En nu richtten de kruis-
vaarders in hunne dweepzieke woede nog eene slachting aan
onder de ongelukkige zieken, die zich niet meer konden
verdedigen.
De verovering van Damiate bracht den kruisvaarders geen
voordeel aan. Zij waren twee jaar later verplicht de stad
bij verdrag aan den Egyptischen sultan Kamil terug te geven.
Graaf Willem 1 is kort vóór of kort na de verovering naar
Holland teruggekeerd. Eeuwen daarna hebben de inwoners
van üokkum en van Haarlem beweerd, dat hunne voorva-
deren een groot aandeel hadden gehad in de verovering
van Damiate. Als een aandenken daaraan hing vroeger
te Dokkum een scheepje in den toren, en ziet men thans
nog in de St. Bavo-kerk te Haarlem scheepjes met za-
gen aan de ^stevens. Deze scheepjes zijn er echter eerst
in de zeventiende eeuw opgehangen en vervaardigd naar eene
schilderij, die lang na de verovering van Damiate vervaardigd
is. In 1561, toen genoemde kerk als eene bisschoppelijke
werd gewijd, schonk haar de klokkengieter Dircks eenige
klokjes ter herinnering aan een zijner voorzaten, die te