Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.325
trokken. Zij moordden niet, maar plunderden des te meer.
De buit die behaald werd, was onnoemelijk. Wel was de
doodstraf bepaald voor hem, die iets achterhield, opdat al
het geroofde verdeeld zou kunnen worden, maar toch wordt
verzekerd, dat de verbazende schatten, die verdeeld werden,
minder bedroegen, dan hetgeen heimelijk werd verduisterd.
Vele kunstwerken werden vernield om er de edele metalen
■if te halen, maar andere naar Europa gevoerd, vooral naar
Venetië, waar de- San Marco-kerk versierd werd met de
quadriga, die tot dien tijd de Sophia-kerk te Constantinopel
had versierd.
Het Europeesche gedeelte van het Byzantijnsche rijk werd
nu een Latijnsch keizerrijk met Boudewijn van Vlaanderen
tot keizer, terwijl de Venetianen een vierde deel van Con-
stantinopel, eenige kuststreken en het eiland Kreta kregen.
Zij verkozen ook volgens de overeenkomst een Roomschen
bisschop tot patriarch van Constantinopel, en Innocentius III
wijdde hem.
Terwijl Boudewijn voortdurend te strijden had met de
Boelgaren en menigen opstand moest dempen van zijne By-
zantijnsche onderdanen, die hoogst ontevreden waren over de
verdrukking, welke zij van de Fransche bestuurders der pro-
vinciën te verduren hadden, sloten de Byzantijnen in Klein-
Azië zich nauw aaneen onder den dapperen schoonzoon van
Alexis III, Theodorus Lascaris, die zich tot keizer van Nicea
opwierp. Terzelfdertijd stichtte een ander lid van het By-
zantijnsche keizersgeslacht het keizerrijk Trebizonde. Eene
halve eeuw later werd een der opvolgers van Theodorus door
Michaël Paleolögus van den troon gestooten en blind gemaakt.
De troonsoverweldiger deed zijne trouweloosheid spoedig ver-
geten door zijn wijs en krachtig bestuur. Hij sloot een
wapenstilstand met den Latijnschen keizer Boudewijn II,
stelde zich in betrekking met inwoners van Constantinopel,
die door hem van het juk der Westerlingen verlost hoopten
te worden, en zond toen wjn veldheer Strategopülos met een