Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.324
len. Dandölo wist met de verlegenheid, waarin de kruis-
vaarders zich bevonden, zijn voordeel te doen. Hij stond
hun toe met de betaling te wachten, totdat zij door de ver-
overing van de eene of andere stad genoeg buit zouden heb-
ben behaald om hunne schuld af te lossen op voorwaarde,
dat zij eerst de stad Zara in Dalmatië, die van Yenetië was
afgevallen, weder onderwierpen. Ondanks het verbod van
Innocentius III aan de kruisvaarders om Christenen te gaan
bestrijden, nam men hiermede genoegen, en weldra was Zara
heroverd. Daar het koude jaargetijde was ingetreden, beslo-
ten de kruisvaarders in Dalmatië te overwinteren.
Terwijl zij zich daar ophielden, kwam de zoon van Izaak
Angelus, die door zijn broeder Alexis III van den Byzan-
tijnschen troon gestooten, in de gevangenis geworpen, en
van het gezicht beroofd was, hunne hulp inroepen. Daar hij
hun 200,000 Mark zilver beloofde en Dandolo zijn aanzoek
krachtig ondersteunde, besloten eindelijk de kruisvaarders,
ondanks de bedreigingen van Innocentius III, den tocht naar
Constantinopel te ondernemen.
Zoodra de kruisvaarders en de Venetianen het beleg voor
die stad hadden geslagen, verloor Alexis III den moed. Hij
wist met zijne schatten de stad te verlaten, en daarop ver-
loste het volk den blinden Izaak uit zijn kerker, en plaatste
hem weder op den troon. Terstond gaf de herstelde keizer aan de
kruisvaarders kennis van het gebeurde, en liet hij hun weten, dat
hij niets vuriger verlangde dan zijn zoon te omhelzen en zijne
redders te danken. Dezen besloten echter den zoon als gijze-
laar te houden, totdat de hun gedane beloften zouden zijn
vervuld. Zij zonden daarom een gezantschap aan Izaak An-
gelus, die hun beloofde de 200,000 Mark te zullen betalen
en de Grieksche kerk het gezag van den paus der Latijnsche
kerk te doen erkennen. Deze bepalingen brachten zulk eene
^oote ontevredenheid onder de bevolking van Constantinopel
te weeg, dat een opstand er het gevolg van was, en de
kruisvaarders en de Venetianen de stad veroverend binnen-