Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.25
Fatïme, durfde hem met wekken, en daardoor verliep het
uur van het middaggebed. Toen hij ontwaakt was en zijn
verzuim had bemerkt, smeekte hij Allah, de zon terug te
doen keeren, opdat hij zijn gebed nog op den juisten tijd
zou kunnen doen, en aldus geschiedde het. Toen Ali en zijn
gezin op zekeren tijd honger, maar geene spijzen hadden,
daalde voor hen op Mohammed's gebed eene welvoorziene
tafel uit den hemel.
Mohammed bezat twee standaards, een witten en een zwar-
ten. De laatste, okab, zwarte adelaar, genoemd, is volgens
de overlevering dezelfde, die nog te Constantinopel wordt
bewaard en als de heilige vaan van den profeet bekend is.
Wanneer deze wordt ontrold, zijn alle Mohammedanen verplicht
naar de wapenen te grijpen en zich onder haar te scharen,
ten einde deel te nemen aan den heiligen oorlog. ,/Beter is
het", aldus wordt op gezag van den profeet geleerd, //den
heiligen krijg te voeren, dan dat gij thuis zeventig jaren
bidt. Al strijdt gij niet langer, dan de zuigende kameel de
speen zijner moeder loslaat om adem te scheppen, zoo hebt
gij toch het paradijs verworven. De strijder heeft verdienste,
zoodra zijn paard zich slechts op de weide omkeert."
De Chaliefen.
Ali, de echtgenoot van Fatïme, meende de aangewezen op-
volger van den profeet te zijn. Tot zijne teleurstelling koos het
volk echter Aboe Bekr, den vader van Ajisja, die eene vijandin
van Ali was, tot chalief. Evenals de profeet leefde Aboe Bekr
hoogst eenvoudig: hij verlangde voor zich niets dan drie goud-
stukken daags en het onderhoud van één kameel en één
zwarten slaaf. Met krachtige hand hield hij de verschillende
deelen van het door Mohammed gestichte rijk bijeen. Ver-
schillende stammen zochten zich aan zijne heerschappij te