Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.317
Egyptischen sultan, een man, die door krijgsbeleid, moed,
helderheid van verstand en edelaardigheid uitblonk, en die
zich steeds menschlievend betoonde, behalve wanneer de Chris-
tenen zijn toorn hadden opgewekt door hun eed te breken of
zijne gevangengenomen geloofsgenooten te mishandelen, was
zijn meester in 1175 opgevolgd. Hij veroverde een groot ge-
deelte van Syrië, doch sloot vrede met Guy De Lusignan,
toen deze koning van Jeruzalem was geworden.
Hierop vertrouwende reisde de moeder van Salah Eddïn
met groote schatten en onder een sterk geleide van Egypte
naar Damaskus door het gebied der Christenen. Hier werd
zij echter overvallen door den roofridder Réné De Chatillon,
die een gedeelte van haar gevolg doodde en zich van hare
schatten meester maakte. Salah Eddin eischte terstond vol-
doening voor deze schanddaad, en dewijl koning Guy te wei-
nig macht over Réné bezat om ze hem te bunnen geven,
trok hij met een leger het koninkrijk Jeruzalem binnen en
behaalde hij bij Hittin of Tiberias eene volkomen overwin-
ning op de Christenen. Na den slag liet hij de aanzienlijke
gevangenen, die in zijne handen waren gevallen, en daaronder
koning Guy, den grootmeester der Tempeliers en Réné De
Chatillon voor zich brengen. Hij ontving hen met de meeste
voorkomendheid. Alleen Réné moest zijn toorn ondervinden.
Hij eischte van dezen afzwering van het Christendom en er-
kenning van den Islam, en toen hij hierop een weigerend ant-
woord had ontvangen, hieuw hij hem voor zijne voeten neder.
Salah Eddin maakte zich nu van eene menigte steden
meester, en in 1187 moest ook Jeruzalem voor hem bukken.
In plaats van de ingezetenen te laten vermoorden, schonk
hij hun verlof, zich vrij te koopen. Wie echter na veertien
dagen de matige som niet had voldaan, zou als zijn gevangene
worden behandeld. Allen kwamen de opgelegde verplichting
binnen den bepaalden tijd na, met uitzondering van een paar
duizend armen, die niet bij machte waren te betalen. Toch
schonk Salah Eddin hun de vrijheid met nog eenig reisgeld.