Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.303
met den geest Gods bezield waren, en beweerden, dat de tocht
allen vijanden van Christus gold, dus ook den Joden, die zij
op hun weg ontmoetten. Te Keulen en te Mainz hielden
zij een algemeenen Jodenmoord. Toen zij Trier naderden,
ontstond er zulk een angst onder de Joden, dat de vrouwen
eerst hare kinderen en daarna elkander doodden, om niet
in de handen der gevreesde kruisvaarders te vallen. Te Worms
beloofde de bisschop bescherming op voorwaarde, dat zij zich
zouden laten doopen. Zij verzochten tijd van beraad, en de
bisschop liet hun eene ^aal aanwijzen, waar zij met elkander
konden overleggen. Het eene uur na het andere verstreek,
zonder dat de Joden iets van zich lieten hooren, en toen
men eindelijk de zaal binnendrong om te zien hoe het met
hen stond, lagen allen dood. Zij hadden zich liever zei ven
het leven benomen, dan hun geloof te verzaken. Zoo hier als
elders verrijkten de Christenen zich met de goederen der
•Joden, die zij vermoord hadden. Ook de benden van Volk-
mar werden door de Hongaren vernietigd.
In den zomer van 1096 begaven zich eindelijk de vorsten
met hunne goed uitgeruste troepen op weg naar de verza-
melplaats Constantinopel, waar zij achtereenvolgens aankwa-
men. Daar verschenen Godfried van Bouillon, de hertog
van Neder-Lotharingen, de eenige Duitsche vorst, die aan
den kruistocht deelnam; Robert van Vlaanderen; de zoon
van Willem den Veroveraar, Robert van Normandië, die zijn
land aan zijn broeder verkocht, in 't vooruitzicht zich in 't
Oosten eene nieuwe heerschappij te veroveren; Raimond TV
van Toulouse; de zoon van Robert Guiscard, Boëmond van
Tarente, die, te vergeefs getracht hebbende zijn rijk ten
koste van den Byzantijnschen keizer te vergrooten, medetrok
met het doel om aan de Saracenen een uitgestrekt grondge-
bied te ontrukken, en de jeugdige Tancredo van Brindisi,
insgelijks van Normandische afkomst.
De kruisvaarders hadden op eene goede ontvangst in 't
Byzantijnsche rijk gerekend, maar keizer Alexis legde hun