Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.297
Door allerlei verkeerde handelingen, zoools het onverstan-
dig begunstigen van vreemdelingen, in het bizonder van
bloedverwanten zijner gemalin, ontstonden er verscheidene
opstanden. In eene van deze werd de koningin vermoord, en
daarover nam Andreas II eene geduchte wraak. Te midden van
deze verwarringen nam hij deel aan den vierden kruistocht,
en toen hij terug was gekeerd, geraakte hij in twist met zijn
zoon Bela, waardoor een nieuwe burgeroorlog ontstond. In
1222 zag Andreas II zich genoodzaakt de gouden hul te
verleenen, die den adel en de geestelijkheid van het opbrengen
van grondlasten vrijstelde, en hun het recht schonk, jaar-
lijks op een rijksdag bijeen te komen en zich gewapend tegen
den koning te verzetten, wanneer deze de geschonken vrij-
heden wilde besnoeien. Door de gouden bul werden de boe-
ren geheel aan de willekeur van hunne geestelijke en adel-
lijke beeren overgegeven.
Toen Andreas II hierop zijn zoon Bela tot mederegent had
aangenomen, weigerde deze de gouden bul goed te keuren.
Dit verwekte zulk eene ontevredenheid bij den adel en de
geestelijkheid, dat zij aan Frederik den Strijdbaren van Oos-
tenrijk de kroon opdroegen. Deze kwam nu met een leger
naar Hongarije, en ofschoon hij geslagen en tot den vrede
gedwongen werd, keerde de rust in Hongarije niet weder,
want nu had de inval der Mongolen plaats. Tweedracht en
verraad waren oorzaak, dat de Mongolen zonder tegenstand
te ondervinden door de gemakkelijk te verdedigen passen der
Karpathen trokken. Toen zij het land verlaten hadden, zocht
Bela IV, die tijdens hunne overheersching zijn vader was
opgevolgd, door wijze maatregelen de welvaart te doen her-
leven. Hij lokte Duitschers en Italianen in 'tland, stichtte
nieuwe steden, o. a. Ofen, het westelijk gedeelte van Boeda-
Pest, en verleende aan de burgers vele vrijheden, zoodat han-
del, nijverheid, land- en wijnbouw tot ontwikkeling kwamen.