Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.296
grond gaan zitten en dan kregen de Mongoolsehe knapen
knuppels om hen dood te slaan; de Mongoolsehe vrouwen
doorstaken eigenhandig de schoonste Hongaarsche, terwijl zij
de minder schoone verminkten en tot slavinnen maakten.
De Hongaren, die aan de Mongolen wisten te ontkomen,
waren aan zulk eene ellende blootgesteld, dat zij zich niet
ontzagen menschenvleesch te eten. Toen de Mongolen daarop
weder in Duitschland wilden vallen, zond keizer Frederik II
hun zijne zonen Koenraad en Enzio tegemoet, die de wilde
horden terugdreven. Daar deze zich niet langer in het ver-
woeste Hongarije konden ophouden, begaven zij zich weder
naar het Oosten.
Andreas van Hongarije.
Nog eer de Mongolen in Hongarije vielen, regeerde hier
koning Emerich, wiens jongere broeder Andreas voortdurend
pogingen aanwendde om hem van den troon te stooten. Eens,
dat de legers der beide broeders tegenover elkander stonden,
ging Emerich onverzeld en ongewapend naar het leger zijns
broeders. Langs de gelederen loopende riep hij uit: //Wie
durft het wagen koningsbloed te vergieten !" en van verbazing
bleven de krijgslieden onbewegelijk staan. Emerich naderde
zijn broeder, greep hem bij de hand en voerde hem mede
naar zijn eigen leger. De troepen van Andreas gingen hierop
uit elkaar. Emerich schonk diens aanhangers vergiffenis,
doch hield hem zeiven gevangen. Toen hij niet lang daarna
zijn einde voelde naderen, gaf hij Andreas niet alleen de
vrijheid weder, maar benoemde hem bovendien tot voogd
over zijn onmondigen zoon en opvolger Wladïslaw. Andreas
gedroeg zich als voogd zoo slecht, dat de koningin-wed uwe
zich genoodzaakt zag met haar zoon naar Oostenrijk te vluch-
ten. Een nieuwe burgeroorlog stond op het punt uit te
breken, toen Wladïslaw stierf, waarop diens voogd als Andreas
II den troon van Hongarije beklom.