Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.295
verbod om wijn te drinken te spotten, liet hij in het heilig-
dom een woest drinkgelag houden.
Overeenkomstig zijn wil werd na zijn overlijden, dat in
1227 plaats had, het uitgestrekte rijk onder zijne zonen en
kleinzonen verdeeld, doch zóó, dat zijn zoon Oktaï als Groot-
khan over allen zou heerschen. Vooreerst werden de ver-
overingen nog voortgezet. Batoe, een kleinzoon van Dschen-
gis-Khan , maakte zich meester van Rusland en drong daarna
in Polen door, waar hij op de onmenschelijkste wijze huis-
hield. Om deze reden veranderden de Europeesche volken,
door welke Middel-Azië in dien tijd Tatarije werd genoemd,
hun naam Tataren in Tartaren: daarmede te kennen gevende,
dat zij duivels waren of kinderen der hel, bij de Grieken
Tartaros geheeten. Van Polen drongen zij Duitschland binnen.
De keizer, Frederik II, was door zijne oorlogen in Italië
niet in staat hun te gemoet te trekken, maar Hendrik de
Vrome, hertog van Silezië, verzamelde haastig een klein leger
dappere ridders en wachtte hen op bij Wahlstatt, niet ver
van Liegnitz. . Hier kwam het tot een bloedigen strijd, in
welken het aantal Duitschers tot dat der Mongolen stond als
één tot twintig. De Duitschers richtten eene vreeselijke
slachting onder de Mongolen aan, maar moesten voor de
overmacht onderdoen. De meesten hunner sneuvelden met
den dapperen hertog Hendrik. Nu wilden de Mongolen Lieg-
nitz verwoesten, gelijk zij Breslau reeds hadden gedaan, maar
toen Anna, de weduwe van Hendrik, verzekerd had, dat de
sterkte zich tot den laatsten man zou verdedigen, trokken zij
af, uit vrees, dat het beleg hun op nog grooter verliezen
zou komen te staan dan de gewonnen veldslag. Over Moravië
trokken de Mongolen daarop naar Hongarije, dat letterlijk
door hen werd uitgemoord. Zij verdeelden de inwoners van
iedere stad, die zij veroverden, naar leeftijd en geslacht in
verschillende groepen. De mannen werden neergehouwen;
de grijsaards moesten den linkerarm opheffen en dan werd
hun een pijl in 't hart gedrukt; de kinderen moesten op den