Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.291
reston zijn gansche vertrouwen had geschonken, de konink-
lijke macht zochten uit te breiden. De baronnen dwongen
Eduard II, de Spencers te verbannen, en gedroegen zich
daarop zoo hooghartig, dat de lagere adel en de stedelingen
zich bij den koning aansloten, die daardoor in staat werd
gesteld, een leger te velde te brengen. Een nieuwe burger-
oorlog was dus uitgebroken. Eduard II riep de Spencers
terug en slaagde erin, den door hem gehaten Lancaster met
eenigen van diens vrienden gevangen te nemen. Hij liet Lan-
caster onthoofden, doch diens lotgenoot Mortimer wist uit
den Tower te ontsnappen en naar Frankrijk te vluchten, waar
hij Eduard's gemalin ontmoette, wier liefde hij zoozeer wist
te winnen, dat zij hem haar bijstand tegen haar gemaal en
de Spencers verleende. Om een oorlog tusschen Frankrijk
en Engeland te voorkomen, gelukte het Isabella haar gemaal
over te halen hun zoon Eduard als bemiddelaar naar Frank-
rijk te zenden. Toen de vrede hersteld was, weigerde Isa-
bella aan het verzoek van haar gemaal, om naar Engeland
terug te keeren, te voldoen, op grond, dat zij niet kon leven
in een land, waar de Spencers alle macht in handen hadden.
Zij begaf zich naar Holland, waar zij een verbond sloot met
graaf Willem III, die zijne dochter aan haar zoon, welke
haar vergezelde, ten huwelijk gaf en haar in de gelegenheid
stelde met een leger naar Engeland over te steken. De Spencers
hadden zich zoo gehaat gemaakt, dat de koningin allerwegen
van de bevolking ondersteuning kreeg. Eduard II vluchtte
naar Wales en zocht zich daar verborgen te houden, doch
hij werd weldra door de spionnen van Isabella en haar ge-
liefden Mortimer ontdekt en evenals de Spencers gevangen-
genomen. De Spencers werden omgebracht en Eduard II door
een parlement, dat uit vrees voor het volk niet anders durfde
beslissen, ongeschikt verklaard om te regeeren. Zijn zoon
Eduard III verklaarde echter, dat hij den troon niet wilde
beklimmen, zoolang zijn vader niet vrijwillig afstand had
gedaan van de regeering.