Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.289
aan Eduard I onderworpen was, bleef Wallace, slechts van
weinige getrouwen vergezeld, tegenstand bieden. Zijn toestand
werd voortdurend moeilijker, want hij moest nu niet alleen
tegen de Engelschen, maar tegen diegenen zijner eigene
landgenooten, welke de op zijn hoofd gestelde som wilden
verdienen, op zijne hoede zijn. Telkens veranderde hij van
schuilplaats, totdat het den ridder John Menteith gelukte,
hem aan de Engelschen over te leveren. Terstond werd hij
naar Londen gevoerd, welke stad men hem te paard en met
een lauwerkrans om het hoofd liet doortrekken, ten einde hem
door 't volk te laten bespotten. Hij werd van hoogverraad
beschuldigd en, ondanks zijne bewering, dat hij geen ver-
rader des konings kon zijn, omdat hij dezen nooit trouw had
gezworen, ter dood veroordeeld. Toen hij onder de wreedste
folteringen van 't leven was beroofd, werd zijn hoofd van den
romp gescheiden en op een staak op Londonbridge ten toon
gesteld.
De taak, onder welke Wallace was bezweken, werd spoe-
dig weder opgevat door Eobert Bruce, wiens grootvader met
John Baliol naar de Schotsche kroon had gedongen. Hij be-
tichtte John Comyn, den erfgenaam van John Baliol, van
verraad tegen de Schotsche vrijheid, hield daarop eene bij-
eenkomst met hem in de kerk te Dumfries, en bracht hem
daar om 't leven. Onmiddellijk daarop veijoeg hij de Engel-
schen uit Dumfries, en verwierf zich zooveel aanhangers, dat
hij zich in 1306 te Scone tot koning kon laten kronen. De
machtige bloedverwanten en aanhangers van John Comyn
sloten zich echter bij de Engelschen aan, die daardoor in
staat waren, Bruce zoozeer in 't nauw te brengen, dat hij
zich in de hooglanden schuil moest houden. In tal van over-
leveringen zijn zijne avonturen uit dien tijd opgesierd. De
verdrukking, die de Schotten thans weder van de Engelschen
te verduren hadden, deed het aantal volgelingen van Bruce
langzamerhand weder zoozeer toenemen, dat Eduard I be-
sloot, een nieuwen krijgstocht in Schotland te ondernemen.
II. 19