Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.20
lieten de eerste afdeelingen ongestoord vertrekken uit vrees
voor een burgeroorlog, want zij wisten, dat velen, ondanks hun
afkeer van de nieuwe leer, zich uit plichtgevoel aan de zijde
der Moslimien zouden scharen, wanneer zij er bloedverwanten
onder telden.
Toen echter Mohammed zich ook tot het vertrek gereed
maakte, meende men dit te moeten verhinderen, uit vrees,
dat hij te eeniger tijd aan 't hoofd der gehate Medinenzers
zijne vaderstad mocht overvallen. Met uitsluiting van de
familie van Mohammed hielden de hoofden der Koraïsjieten
eene vergadering, waarop een der aanwezigen voorstelde, uit
iedere familie een aanzienlijk man te kiezen en aan de elf gekoze-
nen op te dragen, Mohammed te vermoorden. Zijne familie zou
dan niet in staat zijn, zijn dood op allen te wreken, en zich
tevreden moeten stellen met een zoengeld. Dit voorstel werd
met algemeene stemmen goedgekeurd en toen Mohammed het
vernam, begreep hij, dat slechts list hem kon redden. Daar
hij wist, dat men hem van alle kanten bespiedde, gaf hij
den donkergroenen mantel, dien hij gewoon was te dragen,
aan Ali en verzocht dezen zich ermede te kleeden en in
zijne woning te blijven. Daardoor gelukte het hem, ongemerkt
in het huis van zijn getrouwen Aboe-Bekr te sluipen en
met dezen op vlugge kameelen Medina te bereiken.
Zijn eerste werk was nu de regeling van den openbaren
eeredienst. De Moslim moest dagelijks vijfmaal een gebed
uitspreken op bepaalde uren, die aangekondigd werden,
door het roepen van den daartoe aangestelden moëddzin. Deze
gebeden konden worden uitgesproken op de plaats, waar
ieder zich tijdens het oproepen tot 't gebed door den moëddzin
bevond; maar eiken Vrijdag werd er na het middaguur een
openbare dienst gehouden in de moskee, die Mohammed
terstond liet bouwen, en die tevens tot raad- en gehoorzaal
diende. Bij den dienst hield Mohammed, als de gebeden
waren opgezegd, eene predikatie. Wel werd door de Mos-
limien op Vrijdag, evenals op de andere dagen der week.