Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.265
de zware Ylaamsche en Friesclie, die de door de graven Ferrand
en Willem aangevoerde ridders bereden. Dit voordeel ging echter
weer verloren, omdat eene keurbende Duitschers, die 's konings
vlaggewagen omringde, er een punt van eer van had gemaakt,
slechts tegen den Franschen koning zeiven te strijden en daar-
door te laat aanviel. Zij deed het eerst, toen Filips, omringd
door zijne beste troepen, de gewapende burgerijen met de
oriflamme (heilige vaan) in hun midden, deelnam aan den
strijd. Het gelukte den Duitschers aanvankelijk de Franschen
terug te dringen. Hun koning werd met een haak van 't
paard getrokken; doch de graaf van Auxerre snelde tot zijn
bijstand aan en hielp hem weder in den zadel. Hun koning
in zulk een dreigend gevaar ziende, hernieuwden de Franschen
den aanval, en nu keerde de kans. Een Fraijsch ridder
greep keizer Otto IV aan, een ander kwetste hem in den
buik, en slechts met de grootste inspanning kon hij zich
door de vlucht redden. Nu deinsden de Duitschers. Op de
beide vleugels hadden de bondgenooten zich staande gehouden,
maar nadat het centrum was doorgebroken, moesten ook zij
wijken. Filips behaalde eene glansrijke overwinning. Vijf
graven en daaronder Ferrand, vielen met eene menigte ridders
in zijne handen. Filips, de bisschop van Beauvais, die met
eene strijdkolf had gevochten, om als geestelijke geen bloed
te vergieten, maakte den Engelschen opperbevevelhebber
Langzwaard, hertog van Salisbury en halfbroeder van koning
Jan, gevangen. De meeste gevangenen waren vazallen van
Filips II August. Daar zij zich aan felonie (ontrouw aan
hun leenheer) hadden schuldig gemaakt, zou hij hen volgens
het leenrecht ter dood hebben kunnen laten brengen. Hij
schonk hun echter het leven, doch hield hen geruimen tijd
gevangen. Graaf Reginald van Boulogne moest twaalf jaren
met zware ketenen aan een blok bevestigd in den kerker
doorbrengen.
De overwinning bij Bouvines had voor Frankrijk gewichtige
gevolgen. Het koningschap werd er in luister en aanzien