Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.263
uit armen, misdadigers, ballingen en ontslagen geestelijken,
en daar zij slechts voor den tijd van één veldtocht gehuurd
werden, trokken zij, als zij ontslagen waren, door het land,
om door roof in hun onderhoud te voorzien. Daar zij zich
bovendien aan moord en brandstichting in 't groot schuldig
maakten, werden zij zulk eene plaag voor de bevolking, dat ein-
delijk de burgers der steden tegen hen uittrokken en hen
bij duizenden doodsloegen. Deze krachtige handelwijze bracht
slechts voor korten tijd rust aan, want in de nimmer eindi-
gende oorlogen hadden de koning en de edelen telkens nieuwe
huurbenden noodig.
Toen de Engelsche koning Jan zonder Land door den mach-
tigen paus Innocentius III in den ban was gedaan, en deze
aan Eilips II August had opgedragen het pauselijk vonnis ten
uitvoer te leggen, besloot de Engelsche vorst het hoofd te
buigen. Hij gaf de kroon aan den pauselijken legaat Pandolfo
over en ontving ze van dezen terug, op voorwaarde, dat hij
den paus als leenheer zou erkennen. Zoodra hij dit had ge-
daan, begaf Pandolfo zich naar Eilips II August, om dezen
aan te zeggen, dat het vonnis niet mocht worden uitgevoerd.
Hierover verontwaardigd verklaarde Eilips, dat hij er geen
genoegen mede nam, en voor de kosten, die hij zich had
getroost om een leger en eene vloot bijeen te brengen, zich
door de uitbreiding van zijn gebied vergoeding wilde schen-
ken. Zijne vazallen waren het geheel met hem eens, en nu
besloot hij te beginnen met het tuchtigen van Eerrand, koning
van Portugal en gemaal van Johanna, de gravin van Vlaan-
deren, die een geheim verjpond met den Engelschen koning
Jan gesloten, en geweigerd had, zijn leenheer Eilips op diens
voorgenomen tocht naar Engeland te vergezellen. Filips viel
in Vlaanderen en maakte zich meester van een aantal bloeiende
steden, zooals Yperen, Brugge en Gent, maar nu verbonden
zich koning Jan, de Welfische keizer Otto IV van Duitsch-
land, hertog Willem I van Brabant, graaf Willem I van
Holland en graaf Reginald van Boulogne met graaf Eerrand.