Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.254
met de omringende eilanden verbonden en daar verrees de
stad, die sedert den naam Venetië draagt. Twintig jaren later
wisten de Venetianen het lijk van den heiligen Markus uit
eene kerk van de Egyptische §tad Alexandrië machtig te wor-
den en naar Venetië over te brengen. San Marco werd nu
de beschermheilige der republiek. Hij of zijn leeuw werden
als beelden gebruikt op de munten en in den standaard van
Venetië.
Niet zonder moeite bleven de Venetianen hunne heerschappij
op de Adriatische zee handhaven, daar zij van tijd tot tijd
geducht te strijden hadden tegen zeeroovers, die eene buiten-
gewone stoutmoedigheid aan den dag legden. De volgende
gebeurtenis, die in het midden der tiende eeuw plaats had,
kan als voorbeeld dienen.
Volgens een overoud gebruik werden de huwelijken van
de edelen en de aanzienlijkste burgers te Venetië op denzelfden
dag en in dezelfde kerk gesloten. Bij deze plechtigheid, die
een nationaal feest was, en plaats had op den dag, die Vrou-
wendag (2 Februari) vooraf ging, schonk de republiek aan
twaalf jonge meisjes eene huwelijksgift. Van den vroegen
morgen af roeiden smaakvol versierde gondels uit alle wijken
der stad naar het op een harer uiteinden gelegen eiland Castello,
waar de bisschop zijn zetel had. Daar ontscheepten de brui-
degoms met hunne bruiden bij de tonen der muziekinstrumenten,
terwijl hunne bloedverwanten en vrienden, evenals zij in
feestelijken dos, hen in optocht begeleidden en de rijke
geschenken, waarmede de bruiden waren vereerd, ten aan-
schouwen van het volk, dat zich ongewapend in die pracht
kwam verlustigen', bij den stoet werden rondgedragen.
De zeeroovers van Istrië, die met dit gebruik bekend
waren, besloten er door eene vermetele daad partij van te
1) Evenals Markus met een leenw, worden de evangelisten Matthens met
een engel, die het boek in de hand houdt, Lucas met een stier, en Johannes
met een arend afgebeeld.