Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.252
Venetië.
De staat der Veneten, die het kustland van de Po-vlakte
bewoonden, werd na de overwinning, die Marius op de Kim-
bren behaalde, tot eene Eomeinsche provincie gemaakt. Toen
het Eomeinsche rijk begon te verzwakken, en Germaansche
volken telkens invallen in Italië deden, hadden de Veneten,
die het vruchtbare kustland bewoonden, onophoudelijk van
moord en plundering te lijden. Van deze ellende bleven de
arme bewoners der kusteilanden, die van vischvangst, zout-
bereiding en een weinig handel leefden, verschoond. De vree-
selijke verwoesting, die Attïla in het land der Veneten aan-
richtte, deed ieder, die er de middelen toe bezat, eene
schuilplaats zoeken op de nabij gelegen eilanden. Zoodra
Attila was afgetrokken, begaven de landbouwers en allen, die
geen genoegzaam middel van bestaan op de eilanden haddeni
zich weder naar het vasteland, maar de groote landeigenaars,
die zich op hun eiland alle levensgemakken hadden kunnen
verschaffen en de veiligheid, die zij genoten, niet weer wilden
prijs geven, bleven er. Wel moest d& opbrengst hunner lan-
derijen door hunne afwezigheid afnemen, maar daarentegen
vonden zij nieuwe bronnen van inkomsten in de scheepvaart.
Het verwoesten der steden op het kustland deed den handel
toenemen, want het opbouwen der vernielde woningen ver-
eischte een grooten aanvoer van bouwstoffen. Aldus vormde
zich op de eilanden der lagunen eene nieuwe bevolking van
edelen, zeelieden, kooplieden en handwerkslieden, die niet
van de opbrengst van akkers, maar van handel, zeevaart en
nijverheid moesten leven, en in korten tijd uitstekende zeevaar-
ders werden, daar zij met hunne zwakke vaartuigen voort-
durend het hoofd moesten bieden aan de Dalmatische zee-
roovers, tegen wie zij de zeevaart wisten te beveiligen.
De bewoners der eilanden vormden met eenige steden van
het oude land der Veneten een slecht aaneengesloten bonds-