Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.234
naarltaliëj waar zijn jongste broeder Manfred zeer voorspoe-
dig tegen de aanhangers van Innocentius IV had gestreden.
Koenraad IV, stierf in Italië aan eene kwaadaardige ziekte,
en nu reisde Innocentius IV naar Napels, in het voor-
uitzicht vrede te sluiten met Manfred, die echter den
oorlog voortzette en eene overwinning op de pauselijke troe-
pen behaalde. De tijding hiervan schokte den paus zoozeer,
dat hij hevig ongesteld werd en stierf. Zijne opvolgers zett'en
den strijd tegen Manfred voort. De tweede hunner, ürba-
nus IV, bood Karei van Anjou, graaf van Provence en broe-
der van den Franschen koning Lodewijk IK den Heiligen,
de koninkrijken Napels en Sicilië aan, op voorwaarde, dat
hij ze eerst zou veroveren en daarna van hem in leen ont-
vangen. Karei Van Anjou, een moedig en werkzaam, maar
tevens sluw en gewetenloos man, nam de aanbieding aan, die
door 's pausen opvolger Clemens IV werd hernieuwd. Met
behulp van dezen werden een aantal Italiaansche edelen, die
tot de partij der Ghibellinen behoorden, omgekocht. Bij
Benevento kwam het tusschen Karei en Manfred tot een slag,
en toen deze bemerkte, dat vele zijner vasallen tot den vijand
overliepen, achtte hij zijne zaak verloren, en zocht en vond
hij den dood op het slagveld.
Karei van Anjou was nu meester van Napels en Sicilië,
maar zijne regeering was zoo drukkend, dat de Italianen eene
poging wilden wagen, zijn drukkend juk af te schudden.
Koenraad IV had een zoontje nagelaten, insgelijks Koenraad
geheeten, en door de Italianen Conradino genoemd. Hij werd
opgevoed met Frederik van Oostenrijk, en langzamerhand
hechtten de jongelieden zich met de innigste vriendschap aan
elkander. Beiden waren wederrechterlijk van hunne bezittingen
beroofd, en nu vermeiden zij zich vaak met het ontwerpen
van de stoutste plannen voor de toekomst. Eenige edelen,
die uit Napels en Sicilië voor Karei van Anjou hadden moe-
ten vluchtten, begaven zich naar Konradijn om hem over te
halen, een tocht naar Italië te ondernemen. Zij verzekerden