Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.228
zou afstaan, en dat noch dit eiland, noch Napels met Duitsch-
land vereenigd zouden worden. Prederik achtte zich aan die
geloften niet langer gebonden , toen Innocentius III overleden
was. Den nieuwen paus, Honorius III, die hem te Eome
kroonde, legde hij echter de belofte af, een kruistocht te
ondernemen.
Het handhaven der orde in Italië en Duitschland verhin-
derde Frederik II, vooreerst zijne belofte na te komen. Paus
Gregorius IX, een krachtvol grijsaard en de opvolger van
Honorius III, drong zoo sterk aan op de volvoering van de
belofte door Frederik II afgelegd, dat deze eindelijk met zijn
leger scheepging naar het Heilige Land. Maar er was eene
ziekte uitgebroken onder de Duitsche troepen, en toen Frederik
zelf, eer hij drie dagen in zee was, erdoor werd aangetast,
keerde hij naar Italië terug tot herstel van gezondheid. Gre-
gorius IX schreef dit aan onwil toe, noemde den keizer eene
valsche slang en sprak den banvloek over hem uit. Groote
woelingen in Eome, waar Fredetik II zich door geschen-
ken een beduidenden aanhang had weten te verwerven, waren
hiervan het gevolg, en zonder dat de banvloek werd opge-
heven, ondernam de keizer na zijn herstel den vijfden
kruistocht.
Gregorius IX zocht hem tijdens zijne afwezigheid allerlei
afbreuk te doen. Hij liet benden huurlingen, die twee ge-
kruiste sleutels, eene zinspeling op de sleutels van Petrus,
als herkenningsteeken droegen, en daarom sleutelsoldaten
werden genoemd, een inval doen in de ZuiditaHaansche landen
van Frederik, en reeds was een groot gedeelte veroverd,
toen de keizer van zijn kruistocht terugkeerde.
Frederik's eerste zorg was, zich door schoone beloften met
den paus te verzoenen, die hem daarop van den ban ontsloeg,
en nu kon hij de wetgeving, die hij met behulp van zijn
schranderen raadsman Pietro Di Vinea voor zijne Napoli-
taansche erflanden had ontworpen, invoeren. Hij schonk aan
de edelen het voorrecht, dat hunne leenen erfelijk zouden