Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.218
den geest gegeven, toen de Romeinen vernamen, wat er
gaande was. Haastig snelden zij toe, doch te laat om hun
geliefden kampvechter voor de vrijheid te redden.
Niet lang daarna bezocht Adriaan IV Barbarossa in diens
legerplaats. Hij werd met veel eerbewijzingen ontvangen, en
de keizer hielp hem bij het afstijgen, gelijk dit gebruikelijk
was, door den stijgbeugel vast te honden. De paus toonde
er zich echter geraakt over, dat Frederik den linker- in
plaats van den rechterstijgbeugel had vastgehouden, en het
hielp weinig, dat de keizer zich verontschuldigde met de
opmerking, dat hij nooit geleerd had, het werk van een
stalknecht te verrichten. Wilde Frederik de kroning niet
zien mislukken, dan moest hij zich aan den wil van den
paus, die misnoegd was vertrokken, onderwerpen. Hij liet
dezen daarom terugroepen en hielp hem daarna bij het af-
st%8n, door den rechterstijgbeugel vast te houden.
Nu was Adriaan IV bereid tot de kroning over te gaan,
maar de Romeinen eischten, dat Frederik vooraf zou zweren,
hunne wetten en instellingen te zullen eerbiedigen. Ver-
toornd over dezen eisch, gaf hij hunnen gezanten te kennen,
dat zijn wil meer gold dan hunne wetten. Op raad van
den paus liet Frederik in den nacht, die de kroning voor-
afging, de kerk, waarin de plechtigheid zou plaats hebben,
en nog eenige punten der stad door krijgslieden bezetten,
en toen werd hij tot Roomsch keizer gekroond.
Het verlangen zijner troepen Duitschland terug te zien,
en de wanorde, die hier tijdens zijne afwezigheid was ontstaan,
dwongen Frederik terug te keeren. Hendrik de Leeuw en
Jasomïrgott waren weder in oorlog geraakt over het bezit
van Beieren. Frederik wist echter hun twist bij te leggen
door Hendrik den Leeuw, die ook hertog van Saksen was,
het hertogdom Beieren te schenken, op een gedeelte na,
dat, hij met Jasomirgott's markgraafschap Oostenrijk tot een
hertogdom vereenigde (1156). In strijd met de gewoonte
bepaalde hij, dat het hertogdom Oostenrijk zoowel in de