Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.211
hij hem de kens liet tusschen het aannemen van den Islam,
het betalen eener schatting, en den strijd, waarop Alfonsus
ten antwoord gaf, dat hij den strijd koos. Men besloot
daarvoor een dag vast te stellen, en toen deed Alfonsus den
volgenden voorslag: „De eerstvolgende dag is een Vrijdag,
de feestdag der Mohammedanen, dan volgt Zaterdag, de
Sabbath der Joden, van welke een groot aantal in 't leger
der Christenen dienen, en daarna komt de Zondag, de rustdag
der Christenen. Laat ons dus den volgenden Maandag kiezen,
opdat allen, zonder hun geweten te bezwaren, de wapenen
mogen voeren." Joesoef nam er genoegen mede, doch Al-
fonsus , die den voorslag slechts gedaan had om de Moham-
medanen onverwachts te kunnen overvallen, greep den vijand
reeds des Vrijdags aan. Tegen zijne verwachting vond hij de
Mohammedanen geheel strijdvaardig, want zijne woordbreuk
was aan Joesoef verraden geworden. Verschrikkelijk was de
strijd, en lang weifelde de krijgskans; maar eindelijk moesten
de Christenen het slagveld ontruimen. Hevig werden zij door
de Mooren vervolgd en Alfonsus mocht zich gelukkig rekenen,
begunstigd door de duisternis, met eene kleine ruiterbende te
ontkomen (1086). Joesoef bracht nu het aan de Mooren
behoorende gedeelte van Spanje onder zijne heerschappij,
doch Alfonsus VI belette hem in het aan de Christenen be-
hoorende gedeelte te dringen.
Alfonsus VI schonk aan Hendrik van Bourgondië ter be-
looning voor de gewichtige diensten, hem in den strijd tegen
de Mooren bewezen, de hand zijner dochter, benevens het
land tusschen de Minho en Doero en het recht, die heer-
schappij te vergrooten met zooveel grondgebied, als hij op de
Mooren kon veroveren. Hendrik maakte zich dit geschenk
waardig. Hij leverde den Mooren zeventien veldslagen. Het
aldus gestichtte rijk ontving den naam Portugal, naar de
haven Portocale, thans Oporto.