Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.208
bijgeloof gelijken tred, terwijl dit laatste het gezag der pries-
ters deed stijgen. De loop van zaken was zeer natuurlijk.
De verovering van Spanje door de Mohammedanen maakte
de Christenen arm; de armoede veroorzaakte onwetendheid;
de onwetendheid had lichtgeloovigheid ten gevolge, en de
liehtgeloovigheid, die den mensch zoowel de kracht als den
lust ontneemt om zelf te onderzoeken, verwekte een geest
van ontzag en bevestigde die gewoonte van onderwerpingen
die blinde gehoorzaamheid aan de kerk, welke de voornaamste
en tevens rampzaligste eigenaardigheid is van de geschiedenis
van Spanje.
//Hieruit blijkt, dat de Mohammedaansdhe verovering op
drie manieren de gevoelens van kerkelijke vroomheid bij de
Spanjaarden versterkte. Ten eerste door een langdurigen en
hardnekkigen geloofsoorlog te veroorzaken; ten tweede door
de voortdurende aanwezigheid van dreigende gevaren, en ten
derde door de armoede en de daaruit voortvloeiende onwe-
tendheid.
//Daar deze gebeurtenissen waren voorafgegaan door den
geloofsoorlog met de Franken en steeds verzeld gingen van
door de natuur teweeggebrachte rampen, die, zooals de in
Spanje vaak voorkomende aardbevingen, hongersnooden en
besmettelijke ziekten, insgelijks armoede en bijgeloof verwek-
ken, werd door de samenwerking van dit alles veroorzaakt,
dat het kerkelijk geloof niet slechts een bestanddeel, maar
de grondslag van het Spaansche karakter werd. De bekwaam-
ste en heerschzuchtigste der Spaansche koningen waren ge-
dwongen den algemeenen stroom te volgen, en al waren zij
despoten, toch bezweken zij voor den aandrang der kerkelijke
denkbeelden, die zij meenden te beheerschen."
Het Moorsche rijk herstelde zich echter weer onder Ab-
derrahman II en bereikte onder diens zoon Hakem II het
toppunt van bloei. Abderrahman II hield de veroveringen
der West-Gothen tegen, breidde zijne heerschappij over de
Noord-Westkust van Afrika uit en nam den titel van chalief