Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.302
kracht te wantrouwen en geen vijand, hoe gering ook, te
minachten. Ik heb die lessen in den wind geslagen en word
daarvoor zwaar gestraft. Toen ik gisteren mijne krijgslieden
overzag en hunne krijgstucht en hun moed bewonderde, dacht ik
de heer der wereld te zijn. Ik heb mij te veel op eigen kracht
verlaten en sterf daarom door de hand eens moordenaars."
Alp Arslan werd in al zijne waardigheden opgevolgd door
zijn zoon Malek, die het chalifaat van Bagdad tot een hoo-
gen trap van luister deed stijgen. Het had dit niet alleen
aan Malek's zwf ird, maar vooral ook aan de voortreffelijkheid
van den vizier Nezam el Mulk te danken, die als staatsman
en geleerde schitterde. Nezam el Mulk maakte zich niet
minder beroemd als schrijver en beschermer der wetenschap,
dan als onomkoopbaar rechter en rijksbestuurder. Hij stichtte
te Bagdad eene hoogeschool en in andere steden goede inrich-
tingen van onderwijs. Door zijn toedoen werd te Ispahan,
dat door den emir al omrah Malek tot residentie was ge-
kozen, eene sterrenwacht gebouwd, waar acht sterrenkundigen
den loop der hemellichamen waarnamen en daaruit eene tijd-
rekening afleidden, welke slechts weinig afwijkt van die,
welke de Christenen eerst vijf eeuwen later aannamen. De
onbeduidende chalief verhief Nezam el Mulk tot vorst der
geleerden. Tot de plechtigheden, waarbij dit plaats had, wer-
den de voornaamste geleerden des rijks uitgenoodigd. Terwijl
zij te voet gingen, reed Nezam el Mulk te paard aan hun
hoofd naar het paleis van den chalief te Bagdad. Aan de
poort werd hij door de hoogste hofbeambten ontvangen en
naar een troon geleid, welke naast dien des chaliefs was
opgericht. Daar werd hij met een prachtig gewaad bekleed
en in tegenwoordigheid der geleerden tot hun vorst verklaard.
Toch moest de beroemde man de lotswisseling, welke aan
Oostersche hoven zoo dikwijls plaats heeft, nog ondervinden. De
luister, die hem omstraalde, wekte veler ijverzucht op, en toen
hij den ouderdom van drie en negentig jaar had bereikt, viel hij
in ongenade bij Malek, Kort daarna werd de grijsaard vermoord.