Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.198
vooral van de Roomsche curie, in de zaken des lands en
het gemis aan regeling bij de troonsopvolging hielden na
den dood van Stefanus nog geruimen tijd den vooruitgang
van Hongarije tegen.
Het Chalifaat van Bagdad.
Na den dood van Haroen Arraschid verloor het rijk door
twisten om den troon en over kerkelijke leerstellingen meer en
meer van zijne macht. Daarentegen spreidde het hof eene ner-
gens geëvenaarde pracht ten toon, en bloeiden wetenschappen
en kunsten. Toen in het jaar 917 gezanten van den Byzan-
tijnschen keizer te Bagdad kwamen, stond, volgens eene
beschrijving uit dien tijd, het gansche leger, 160,000 man,
zoo voetvolk als ruiterij, onder de wapenen. De chalief was
omringd door de grootwaardigheidsbekleeders en zijne
lievelingsslaven, allen in schitterende kleederen gedost, die
van goud en edelgesteenten schitterden. Keurig versierde
bootjes voeren op den Tigris. Het paleis was behangen met
38,000 tapijten, van welke er ruim 12,000 van met goud
gestikte zijde vervaardigd waren. Het aantal prachtige
vloertapijten bedroeg 22,000. Onder de menigte kostbare
zeldzaamheden bemerkte men een van goud en zilver ver-
vaardigden boom met achttien groote takken, op welker van
bladeren voorziene twijgen eene menigte insgelijks van goud
en zilver saamgestelde vogels zaten, die op kunstige wijze
verschillende geluiden voortbrachten.
Door het geheele rijk werden kunsten en wetenschappen
vlijtig beoefend. De hoogescholen van Samarkand en Bokhara
wedijverden met die van Damaskus en Alexandrië. De let-
terkunde nam eene hooge vlucht. Behalve uitstekende ge-
dichten werden eene menigte fabelen en sprookjes ver-
vaardigd, van welke laatste er vele onder den titel van
Duizend en een Nacht nog algemeen bekend zijn. De