Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.196
Stefanus de Heilige van Hongar ij e.
De Magyaren waren sedert de nederlaag, hun door Otto I
op het Lechveld toegebracht, voorzichtiger geworden. Terwijl
hun land tegen den Slavischen stam der Polen voldoende be-
schermd was door de Karpathen, legden zij aan de grenzen
van Duitschland, waar het openlag, versterkingen aan op de
wijze als de Avaren het vroeger hadden gedaan. Van hunne
strooptochten zagen zij niet af, maar zij ondernamen ze in
het Byzantijnsche rijk, in Opper-Italië en zelfs in Zuid-
Frankrijk. Zij weiden van 889 tot 1301 door koningen uit
het geslacht van Arpad geregeerd, doch dewijl er geen vaste
regel voor de opvolging bestond, hadden daarover herhaalde
malen bloedige twisten plaats. Geisa I wist door volkplanters
uit Boelgarije een weinig handel en nijverheid in zijn rijk te
doen ontstaan en liet de prediking van het Christendom toe.
Hij zelf ging er niet toe over, maar zijn zoon Stefänus liet
hij doopen. Toen deze omstreeks het jaar 1000 den troon
had beklommen, begreep hij, dat de invoering van het Chris-
tendom de vermeerdering zijner macht zou bevorderen. Hij
knoopte vriendschapsbetrekkingen aan met de Duitsche keizers
Hendrik II, wiens zuster Gisela hij huwde, en Otto III,
riep eene menigte geestelijken in 't land, stichtte kerken en
kloosters en verdeelde het rijk in bisdommen. De meeste
Hongaarsche edelen waren over dat alles zeer ontevre-
den. Zij wilden hunne oude zeden en gebruiken bewaren
en haatten het Christendom, omdat Stefanus hen dwong,
bij het aannemen daarvan hunne Christenslaven in vrijheid
te stellen. Een opstand was hiervan het gevolg; maar Ste-
fanus onderdrukte hem met behulp van eene schare Duit-
sche ridders, die zijne lijfwacht vormde, en toen gelukte
het hem, de koninklijke macht onbeperkt te maken en het
Christendom meer algemeen te doen aannemen. Paus Syl-
vester II schonk hem voor zijne bemoeiingen ten gunste