Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.193
en verdeelden met hun drieën het land (862). Weldra echter
stierven Sina en Trusvor, en toen werd ßurik ook heer over
hun gebied. Hij koos tot zijne residentie Nowgörod aan het
Ilmenmeer. Na zijn dood werd üurik opgevolgd door zijn
zoon Igor, doch daar deze zeer jong was, kreeg de dappere
Oleg, een bloedverwant van Eurik, als voogd over den
jeugdigen grootvorst, het bestuur in handen. Het geslacht
van Eurik leverde in een tijdsverloop van vijf eeuwen vijftig
grootvorsten.
ïwee andere Waregers, Askold en Dir, hadden het plan
gevormd met een leger naar Constantinopel te trekken. Op
hun tocht derwaarts veroverden zij Kiew. Daarna onder-
wierpen zij het omliggende land en stichtten een tweede
Slavisch rijk onder het bestuur van Noormannen. Nu
besloten zij hun plan, een strooptocht in het Byzantijnsche
rijk te doen, uit te voeren. Met eene vloot van 200 schepen
staken zij de Zwarte Zee over. Hun aanval op Constanti-
nopel werd echter afgeslagen, en nadat zij den omtrek dier
stad verwoest, en zich weder ingescheept hadden, werd hunne
vloot door zulk een geduchten storm beloopen, dat slechts
enkele schepen behouden thuis kwamen. De staat Kiew was
hierdoor zoozeer in macht verminderd, dat Oleg in staat was
er zich van meester te maken en hem met dien van Now-
gorod te vereenigen. Hij verplaatste den zetel van het
bestuur naar Kiew, en sedert werd de vereenigde Slavische
staat die der Eussen genoemd. Nu werd Oleg, die onder-
tusschen den titel van grootvorst had aangenomen, de schrik
der kustbewoners van het Byzantijnsche rijk, want hij zette
het oude handwerk der Noormannen voort door telkens
strooptochten te ondernemen, waarbij hij de gevangenen, die
in zijne handen vielen, verminkte of doodde. Na Oleg's
dood kwam Igor eindelijk op den troon. Hij sneuvelde in
een strijd tegen de Drewlenen, die tegen hem waren opge-
staan, en toen nam zijne gemalin Olga gedurende tien jaar
de teugels van 't bewind in handen voor haar onmondigen
n. 13