Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.192
Hij maakte zich bij verrassing van de stad Nantes meester
en gaf haar aan de vlammen prijs. In zijn overmoed reed
hij langs de rockende puinhoopen. Plotseling trapte zijn
paard op een glimmenden balk; het dier steigerde en wierp
zijn ruiter af. Zwaar gewond werd Willem van den grond
opgenomen en naar zijne residentie Rouaan gebracht. Zijn
toestand verergerde. Hij voelde den dood naderen en trachtte
toen zijn geweten tot rust te brengen, door aanzienlijke ge-
schenken aan de kerk en het in vrijheid stellen van velen,
die hij gedurende jaren wederrechtelijk gevangen had gehou-
den. Ten aanzien der erfopvolging bepaalde hij, dat zijn
oudste zoon Robert, met wien hij in onmin leefde, hem in
Normandië, dat Willem, bijgenaamd de Roode, hem in
Engeland zou opvolgen, en dat Hendrik, zijn jongste zoon
slechts 5000 pond zilver zou ontvangen. Hij stierf in het
jaar 1087.
Rurik en Wladimir de Groote.
Rusland, dat evenals Polen en het N.0. van Duitschland
door Slavische volken was bewoond, werd al vroeg het too-
neel van de invallen der Noormannen, die hier Wareger
werden genoemd. Zij drongen onder onophoudelijke gevech-
ten van de Einsehe kusten tot in het binnenland door en
zouden zelfs voor Constantinopel zijn verschenen.
Daar onder de Slavische volken in Oost-Europa voortdu-
rend bloedige veeten heerschten, besloten zij, naar men ver-
haalt, een buitenlander tot vorst te kiezen. Zij wendden zich tot
de Wareger en lieten hun zeggen: ,/Ons land is groot en wij
hebben overvloed van alles, maar orde en gerechtigheid wor-
den onder ons niet gevonden. Zend ons iemand, die over
ons kan regeeren." Rurik, het hoofd der Russen, een naar
een vroegeren aanvoerder aldus genoemden stam der Wareger,
begaf er zich met zijne twee broeders Sina en Trusvor heen