Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.181
trouw des volks te verzekeren. Kort na zijne troonsbestijging
in Engeland volgde Kanoet zijn broeder in Denemarken op,
terwijl hij zijn gebied nog verder uitbreidde door veroveringen
in Noorwegen en het onderwerpen van de koningen Malcolm
II van Schotland en Duncan van Cumberland. Het liefst
hield Kanoet zich in Engeland op, waar hij na eene acht-
tienjarige regeering overleed en begraven werd. De overle-
vering schildert Kanoet als zachtaardiger en edeler dan het
weinige, dat de geschiedenis van hem verhaalt. Zoo wordt
van hem verteld, dat zijne vleiende hovelingen eens beweer-
den, dat zelfs de zee hem zou gehoorzamen. Kanoet zou daarop
een zetel aan het strand hebben laten plaatsen op het tijd-
stip, dat de vloed opkwam. Hij ging erop zitten, beval
zijnen hovelingen om hem heen te gaan staan en gelastte
toen het water op een eerbiedigen afstand van hem te blijven.
Maar de vloed bleef opkomen en weldra stonden de hovelin-
gen met de voeten in 't nat. Toen wendde Kanoet zich tot
hen met de opmerking, dat de zee zich niet aan hem stoorde.
Bij eene andere gelegenheid zou hij zich nabij Ely op de
Ouse in een bootje heen en weer hebben laten roeien om
zich te verlustigen in het gezang der monniken van het op
een eiland in die rivier gebouwd klooster, en de aangena-
me gemoedsstemming, die hij daardoor ondervond, in wel-
luidende verzen hebben uitgestort.
Harald en Willem de Veroveraar.
Kanoet liet behalve Hardi Kanoet ook nog twee onwettige
zonen na: Swen, die de regeering in Noorwegen aanvaardde,
en Harald, die zich in Engeland deed gelden, ofschoon
Emma, de koningin-weduwe, er de teugels van 't bewind
in handen zocht te krijgen voor haar zoon Hardi Kanoet,
die zich in Denemarken bevond, waar hij als koning erkend
was. ïerzelfdertijd kwamen Alfred en Eduard, de zonen