Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.11
zij van den troon gestooten en vervangen door Nikephöros
(802). Zij werd naar het eiland Lesbos verbannen, waar zij
in zulke armoedige omstandigheden verkeerde, dat zij door
spinnen een schamel stuk brood moest verdienen.
Mohammed.
Arabië, het geboorteland van Mohammed, had reeds vroeg
eene gemengde bevolking, waarvan de Israëlieten een niet
onaanzienlijk bestanddeel uitmaakten. Waarschijnlijk verhuisde
het groolste gedeelte van den stam Simeon, die zijne woon-
plaatsen ten Zuiden van dien van Juda had opgeslagen, in
de laatste regeeringsjaren van Saul naar de streken, waar thans
Mekka ligt. De Simeonieten geraakten daar in verloop van
tijd op een goeden voet met Arabische stammen en kregen
tijdens de Babylonische gevangenschap der Joden eene nieuwe
versterking van dezen.
De Arabieren waren in stammen verdeeld, wier leden zich
steeds nauw bij elkander aansloten; trouw aan den stam was
hun eerste plicht. De bewoners van de steden, in welke ook
dikwijls Joden en Christenen werden aangetroffen, leefden
hoofdzakelijk van den karavaanhandel, terwijl andere stammen
een zwervend leven leidden en door hunne kudden geiten,
schapen en kameelen alsmede door oorlogsbuit in hun onder-
houd voorzagen. Allen kenmerkten zich door vrijheidszin en
eenvoud in voedsel en kleeding, tevens waren zij edelaardig
en gastvrij, geestig en vroolijk, maar ook hooghartig on licht-
geraakt, en was eens de hartstocht bij hen opgewekt, dan
waren zij haatdragend en wreed. Liefdesavonturen leidden niet
zelden tot eene persoonlijke wraakneming, die op hare beurt
wel eens een vinnigen oorlog tusschen twee stammen ten
gevolge had, en toch heerschte onder hen de veelwijverij en
werden in tijden van schaarschte de meisjes, die hunnen
ouders tot last waren, levend begraven.