Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.157
hervormingen in de kerk in te voeren, en daardoor ontstond
in Italië een hevige strijd op kerkelijk gebied. De aartsbis-
schoppen van Milaan, die zich als opvolgers van den heiligen
Ambrosius beschouwden, hadden steeds eene onafhankelijke
houding tegenover de bisschoppen van Rome bewaard en de
bisschoppen van Boven-Italië onder hun gezag gehouden. Daar
zij zich op eene zóó schandelijke wijze aan Simonie schuldig
maakten, dat bijna alle priesters van hun diocese (bisdom)
hun ambt hadden gekocht en bovendien in gehuwden staat
leefden, verzett'en zij zich met kracht tegen de hervormingen,
die Nicolaas II én Hildebrand in de Christenkerk zochten
in te voeren. Daarentegen ontstond onder het Milaneesche
volk eene partij, die door de priesters Pataria (gespuis)
werd genoemd, en geheel op de hand van Nicolaas II en
Hildebrand was. Laatstgenoemde achtte het noodig, ook de
wereldlijke macht der bisschoppen van Rome uit te breiden,
en met dit doel zocht hij steun bij vorsten.
Nadat de Mohammedanen van Tunis, onder aanvoering der
Aglabieden Sicilië veroverd hadden, deden zij van daar sedert
den aanvang der tiende eeuw voortdurend strooptochten in
Zuid-Italië. De Italiaansche vorsten en de bisschoppen van
Rome, die hen te keer zochten te gaan, waren in hunne
pogingen krachtig gesteund door de ongeëvenaarde dapperheid
van benden Noormannen uit Normandië, wier aanvoerders
zich in Zuid-Italië leengoederen wisten te verwerven. Toen
eene nieuwe afdeeling onder aanvoering van Willem met den
ijzereii arm, Drogo en Humfried, zonen van den Normandi-
schen baron Tancred de Hauteville, in Zuid-Italië was aange-
komen, kregen de Noormannen twist met de vorsten van
dat land, en stichtten zij roofstaten, van waar zij strooptochten
naar de noordelijker streken van Italië deden. Willem
met den ijzeren arm en Drogo, die zich graven van Apulië
noemden en door keizer Hendrik IH voor eene groote som
gelds in die waardigheid bevestigd waren, lieten nog zeven
hunner broeders uit Normandië overkomen en onder dezen