Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.154
bisschop Hendrik van Augsburg, die weinig gezien was, tot haar
raadsman koos, wekte zij de ontevredenheid op der rijksgrooten.
Dezen beraamden eene samenzwering om haar het regentschap
te ontnemen. Aan het hoofd daarvan stond Hanno, de aartsbis-
schop van Keulen, een man van lage afkomst, maar die zich
door zijne kennis, zijne gestrenge zeden en zijne vroomheid eene
hooge geestelijke waardigheid had weten te verwerven.
Toen Agnes zich met haar zoontje, dat nu den ouderdom
van twaalf jaar had bereikt, in 't voorjaar van 1062 op het
Eijneiland, thans Kaiserswerth genoemd, nabij Düsseldorf
bevond, begaven Hanno en andere wereldlijke en geestelijke
vorsten zich daarheen om haar hulde te bewijzen. Agnes gaf
ter eere van hare gasten schitterende feesten. Op zekeren
morgen noodigde Hanno Hendrik IV uit, het sierlijke schip,
waarmede hij v.in Keulen was gekomen, eens te bezichtigen.
De knaap gaf met het grootste genoegen aan de uitnoodiging
gehoor, maar zoodra hij aan boord was gekomen, stak het
schip van wal. Spoedig bemerkte Hendrik, dat men hem
van zijne moeder wilde verwijderen, en sprong hij in de
snelvlietende rivier, doch graaf Egbert sprong hem achterna
en bracht hem weder aan boord. Geen der rijksgrooten hief
het zwaard op om de ongelukkige Agnes haar zoon terug te
schenken, maar allen vorderden een aandeel te hebben in het
regcntscliap. Er werd bepaald, dat de jeugdige Hendrik onder
het toezicht zou staan van den bisschop, in wiens gebied
Agnes zich met hare hofhouding ophield. De verandering v.an
leidsman had een nadceligen invloed op den knaap, wiens
gemoed bovendien verbitterd• en van argwaan vervuld bleef,
sedert hij zich bedrogen had gezien door mannen, in wie hij
vroeger een onbeperkt vertrouwen had gesteld. Aanvankelijk
had de gestrenge Hanno den moesten invloed op Hendrik en
op het rijksbestuur, maar later wist bisschop Adalbert van Bre-
men hem te verdringen. Adalbert zocht zich de toegenegenlieid
van Hendrik IV te verwerven, door liem met eene schitterende
hofhouding te omringen en in eene onafgebroken reeks van